Nieuwjaar: lagere geldmarkttarieven

AMSTERDAM, 2 JAN. In de laatste week van het jaar daalde het tarief voor driemaands interbancaire deposito's met ongeveer 15 basispunten tot ruim 9,7 procent. Deze daling voltrok zich op maandag. Tot die dag hield het ultimo-effect de geldmarkt nog in zijn greep.

Ondanks de daling van de korte termijnen op de geldmarkt, bleef de daggeldrente onveranderd hoog. Pas op de laatste dag van het jaar daalde het tarief voor daggeld licht. Het niveau van de daggeldrente deed, met name in het begin van de verslagweek, weinig recht aan de verhoudingen op de geldmarkt. In de dagen voor de Kerst was er sprake van een lichte daling van het geldmarkttekort, terwijl de daggeldrente onveranderd hoog bleef. Het jaareinde speelde dit tarief parten. Rond het weekeinde liep het geldmarkttekort weer enigszins op. Per saldo werd de verslagweek afgesloten met een stijging van de voorschotten in rekening courant met 514 miljoen gulden. In de weekstaat van De Nederlandsche Bank is zichtbaar dat de Staat haar schuld bij de centrale bank voor een bedrag van ongeveer 215 miljoen gulden kon aflossen. De kaspositie van het Rijk werd met name beïnvloed door belastingbetalingen. Daarnaast werd de geldmarkt verkrapt uit hoofde van de toename van de bankbiljettencirculatie met 191 miljoen gulden. Aangezien in de verslagweek voor de Kerst reeds extra bankbiljetten in circulatie werden gebracht, met een waarde van bijna 1 miljard gulden, zal De Nederlandsche Bank na de jaarwisseling rekening dienen te houden met een aanmerkelijke verruiming van de geldmarkt op het moment dat de bankbiljetten uit circulatie worden genomen.

In de verslagweek zijn zowel de voor de banken verplichte kasreserve (10,0 miljard gulden) als de speciale beleningen (2,7 miljard gulden) niet gemuteerd. Ofschoon de geldmarkt in de afgelopen week verkrapte, heeft het bankwezen tot nu toe twee procentpunten bespaard op het contingent. Nu 74 procent van de contingentsperiode is verstreken, blijken de gezamenlijke banken 72 procent van hun contingent te hebben benut.

Op 31 december liepen de kasreserveregeling en de speciale belening af. Van 2 januari af gaat een nieuwe kasreserve in. Het saldo dat door de banken tot 15 januari aangehouden dient te worden, is bepaald op 9,0 miljard gulden. Ingaande 2 januari zal voorts een nieuwe speciale belening voor het bankwezen beschikbaar komen. Het tarief bedraagt onveranderd 9,5 procent.

Bron: NMB Postbank Groep