Nieuwe stemmingsindex CBS

Met ingang van 2 januari heeft de CBS stemmingsindex een nieuwe basis gekregen.

Dit indexcijfer geeft van de meest actieve beursfondsen nagenoeg continu het verloop weer van het gemiddelde koersniveau. Met ingang van heden wordt de stemmingsindex weergegeven op basis ultimo 1990 = 100. Dat was ultimo 1989 = 100.