Kroatische video's

"Mi za mir' is de naam van een politiek-culturele manifestatie van in Nederland verblijvende Kroatische kunstenaars onder de leuze: “Serviërs en Kroaten verenigt u tegen de oorlog in Kroatië en de verbreiding van het geweld naar de rest van Joegoslavië”.

Op zondag 5 januari vindt in De Melkweg te Amsterdam een benefiet-party plaats. In hetzelfde kader zijn in de Melkweg ook concerten, performances en tentoonstellingen te zien. Van 3 tot 5 januari (telkens om 18u30) worden recente videoprodukties van jonge Kroatische kunstenaars vertoond, onder wie Darko Fritz, Svebor Kranjc en Slobodan Jokic. Inl 020-229954.