Klimaatverbond

Naar aanleiding van uw artikel over acties ter redding van het regenwoud (W&O 5 dec.) wil ik graag het volgende opmerken. Ik miste tussen alle groeperingen het Klimaatverbond. Het opmerkelijke is, dat het Klimaatverbond een initiatief is van de Indianen zelf, uit het Amazonegebied.

Het is een verbond tussen gemeenten in het rijke Westen en de inheemse volken in de tropische regenwouden van Brazilië, Bolivia, Ecuador, Peru en Colombia. Deze Indianen hebben zich verenigd in de COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica = coördinatie van de inheemse organisaties van het stroomgebied van de Amazone). Het is in het kort gezegd een mes dat aan twee kanten snijdt. De gemeenten beloven alles binnen hun vermogen te doen om de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente te verminderen. De inheemse volken in de regenwouden proberen alles te doen om hun leefgebied te redden. Ze worden daarbij gesteund door de verbondsgemeenten, die zullen stimuleren dat er geen tropisch hardhout geïmporteerd of gebruikt wordt in hun gemeente.

In Europa hebben al heel wat grote gemeenten dit Verbond ondertekend, in Nederland zijn al meer dan 40 gemeenten toegetreden, waaronder Arnhem, Utrecht en onlangs (26-10-91) Eindhoven.

De reden, dat geméénten door de COICA zijn benaderd, heeft te maken met het feit, dat hopelijk makkelijker "spin-off' optreedt naar beneden toe (bevolking) en als er veel gemeenten zijn, naar boven toe (regering).

    • E.A. Crommelin-Van Dijken
    • Werkgroep Klimaatverbond Eindhoven