Klagers over 1991 hebben geen nood

De omzet van de Optiebeurs kwam in 1991uit op 10,46 miljoen opties, 200 duizend minder dan in het voorgaande jaar en iets onder het jaargemiddelde van 10,5 miljoen contracten sinds de grote sprong voorwaarts in het jaar 1986. De omzet per dag bedroeg 41.500 opties gemiddeld en de hoogste dagomzet 117 duizend op 18 januari; dankzij de Golf-oorlog. Veel meer omzet lijkt er voor de Amsterdamse Optiebeurs niet in te zitten met de huidige producten en belangstelling bij beleggers.

Voor de leiding is die stabilisatie een zure zaak, want zij is al jaren gewend aan groei en bloei. Wie blijft steken zakt een paar plaatsen op de internationale, officieuze ranglijst van beurzen en boet in aan status. Daarom, waarschijnlijk, wil de beurs iedereen wakker schudden met een voorstel om de vloer te vervangen door computers en beeldschermen.

Een van de manieren om de rijen te sluiten is, net als in de politiek, te wijzen op een buitenlandse bedreiging. In dit geval krijgen de Duitsers de zwarte piet, omdat hun computeroptiebeurs die van Amsterdam verdringt. Voor beleggers maakt het niets uit welke beurs op welke plaats staat. De fluctuaties in de koersen bepalen immers winst of verlies.

De verdeling over calls en puts was 62 tegen 38 procent, in het jaar 1990 56 tegen 44 en in 1989 69 tegen 31 procent. Het aantal uitstaande opties -dat zijn rechten die nog uitgeoefend of verkocht moeten worden- bedroeg aan het eind van het jaar 1,5 miljoen, iets minder dan in 1990. Het open interest in de meerjarige opties, een uniek Amsterdams product voor beleggers die op termijn denken, ligt nu op 40 procent van het totaal. Dat is veel meer dan de 33 procent van 1990.

Er werden net als in 1990 bijna een miljoen orders van 10,6 opties gemiddeld uitgevoerd. Daarvan kwam 44 procent, iets meer dan 9 miljoen opties, van beleggers en 56 procent van handelaren. Als iedere optie naar schatting gemiddeld 10 gulden aan provisie oplevert, hebben banken en commissionairs samen over het hele jaar 90 miljoen gulden op de Optiebeurs verdiend. Geen reden tot klagen dus.

Het aandeel van de verschillende soorten opties in de totale omzet (tussen haakjes staat 1990) was in 1991 als volgt:

Omzet per optie-soort in 1991

optiesoort/percentage 1 aandeel 67,0 (70,8) 2 index 26,3 (22,6) 3 dollar en pond 3,6 (1,9) 4 obligatie 2,3 (2,8) 5 goud 1,3 (1,9)

Hieruit blijkt dat het aandeel van de aandelen-opties verder afneemt ten gunste van de index-opties (vooral de eigen index van de Optiebeurs). En er komt steeds meer belangstelling voor de opties op de dollar.

Uit de bijgaande tabel met omzetten per optiefonds blijkt dat de Optiebeurs gedragen worden door 10 tot 15 fondsen. De eerste tien fondsen waren goed voor drie kwart van de omzet en de eerste vijftien voor 87 procent. Van de overige fondsen zouden er best een paar uit de notering genomen kunnen worden. Het aantal onderliggende waarden is weliswaar verminderd van 51 tot 42, maar het blijft desondanks een moeilijk te overziene winkel vol winkeldochter.

Opvallende stijgers op de omzetlijst waren opties op de dollar, de Top-5 index, Aegon, Elsevier en Ahold. Die op VOC, de XMI-index en Fokker daalden vele plaatsen.

De omzet in call- en put-opties van alle fondsen was als volgt. De met een * gemerkte fondsen zijn of gaan uit de notering.

Omzet optie-fondsen in 1991

contract x 1000/totaal calls/totaal puts

1 EOE-index 1.114/1.241/2.355 2 Philips 1.120/487/1.607 3 Kon.Olie 624 /355/979 4 Unilever 345/211/556 5 Akzo 289/164/453 6 ING 314/128/442 7 Hoogovens 200/199/399 8 KLM 274/124/398 9 US-dollar 257/113/370 10 ABN-Amro 278/92/370 11 Top5-index 183/147/330 12 DSM 206/120/326 13 Nedlloyd 150/64/214 14 Aegon 94/51/145 15 NLF-lening 96/48/144 16 goud 91/41/132 17 Elsevier 77/35/112 18 Ahold 71/39/110 19 Gist-Broc. 79/30/109 20 KNP 73/34/107 21 Bührmann T. 65/37/102 22 VOC 68/32/100 23 Heineken 61/32/93 24 NLC-lening 55/28/83 25 XMI-index 43/32/75 26 Amev 49/17/66 27 DAF 33/28/61 28 Wessanen 38/15/53 29 Fokker 39/11/50 30 Stork 27/12/39 31 Pakhoed 12/11/23 32 Polygram 10/6/16 33 CSM 7/4/11 34 Eurotop-100 5/5/10 35 Internatio 5/4/9 36 oblig.-future 5/3/8 37 VNU 2/5/7 38 dollar-jumbo 3/1/4 39* UK-pond 2/1/3 40 NLW-lening 3/0/3 41* NLY-lening 1/0/1 42* NLQ-lening 0/0/0