Bouterse: tussen leger en regering geen vertrouwen

PARAMARIBO, 2 JAN. In een oudejaarstoespraak heeft de Surinaamse legerleider, Desi Bouterse, gezegd dat er geen vertrouwensbasis bestaat tussen legerleiding en regering.

Minister van defensie Gilds verklaarde de opmerking van Bouterse “bijzonder ernstig” te nemen. “De regering zal deze zaak serieus moeten bekijken. Als de bevelhebber zegt dat er geen vertrouwen bestaat is samenwerking in feite onmogelijk.”

Bouterse zei in zijn toespraak tot manschappen van het leger onder meer dat als de regering wil slagen ze zich moet kunnen ontdoen van “de kritiek van politieke leiders” en ze in staat moet zijn “zich nationaal en internationaal zo op te stellen dat de soevereiniteit van het land niet in gevaar wordt gebracht”.

Bouterse vindt het onjuist dat Gilds met zijn Nederlandse collega, Ter Beek, de komende week op Bonaire gaat praten zonder dat iemand van de legerleiding als deskundige meegaat. Maar Gilds is het daarmee niet eens. “Er zijn dingen in het verleden gebeurd en daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. We kunnen niet doen of 8 december 1982 (de datum waarop een aantal vooraanstaande politieke leiders werd vermoord - red.) niet gebeurd is. Nationaal en internationaal gaan er stemmen op om de verantwoordelijken te berechten. Ik kan dan niet iemand van de legerleiding meenemen.”

Bouterse had kritiek op een voornemen van de Nederlandse regering om Michel van Rey aan de ambassade in Paramaribo toe te voegen. Van Rey, een ex-officier van het nationale leger, heeft in het prille begin van de revolutie van Bouterse met hem meegewerkt, maar week al gauw uit naar Nederland. Bouterse: “Los van of hij komt - want hij is niet moeders flinkste - is het voorstel onzindelijk”.

Gilds merkt op dat Nederland geen voorstellen aan de regering heeft gedaan over de bemanning van de militaire missie in Paramaribo. Hij ontkende met klem dat Nederland bepaalt wat Suriname moet doen. “Deze insinuaties zijn beneden elk niveau.”

Bouterse verklaarde dat hij niet zal opstappen ondanks het feit dat de regering met Nederland praat, het leger wil afslanken en de dienstplicht wil afschaffen. “Want als ik niet hier sta heb ik geen ruimte om alsnog een beetje te helpen richting te geven.”

Bouterse onderstreepte dat de militaire top nog steeds leiding geeft aan de Nationale Democratische Partij (NDP). “De Nationale Democratische Partij is militairen en militairen zijn NDP, althans de leiding. Ik weet dat er mensen zijn die de zaak willen scheiden. Dit is ten enen male onmogelijk. Wij van de leiding maken een wezenlijk deel uit van de NDP en als militairen er niet meer zijn in de NDP dan zal de NDP niet meer bestaan”, aldus Bouterse.

Enkele uren nadat hij de partij zo nadrukkelijk tot militair bezit had verklaard zei NDP-fractieleider Frank Playfair dat “de periode van politieke interventie van het leger moet worden afgesloten”.