Berlijn 1961 was Westen oorlog waard

LONDEN, 2 JAN. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk waren tijdens de bouw van de Berlijnse muur in 1961 bereid een oorlog te voeren voor de verdediging van West-Berlijn. Dat blijkt uit documenten die gisteren in Londen zijn vrijgegeven.

Vier dagen na de bouw van de Muur, zo blijkt nu, besprak de top van het Britse leger een plan waarin het standpunt van de drie regeringen werd uiteengezet. In het plan wordt de aanwezigheid van de Westerse troepen in een vrij West-Berlijn “essentieel” genoemd.

Het document vervolgt: “Hoewel elke redelijke poging zal worden ondernomen om de Berlijnse kwestie met de Sovjet-regering vreedzaam op te lossen, zullen ze (de drie landen) hangende zo'n regeling alle noodzakelijke en gepaste stappen nemen om te tonen dat zij vastbesloten zijn hun belangen veilig te stellen, met het risico van een oorlog als dat nodig is.”

De documenten zijn vrijgegeven onder een regeling die het mogelijk maakt geheime stukken na dertig jaar openbaar te maken mits dit de nationale veiligheid niet bedreigt. (AP)