Voorstel tot herziening tweede fase voortgezet onderwijs afgewezen

ROTTERDAM, 31 DEC. De universiteiten wijzen de voorstellen van staatssecretaris Wallage (onderwijs) voor de herziening van de tweede fase van het voortgezet onderwijs grotendeels van de hand. Zij vrezen dat leerlingen "in een fuik' terecht komen als zij al vroeg worden gedwongen te kiezen voor een van vier "doorstroomprofielen'. Zo'n profiel, een samenhangend pakket schoolvakken dat is bedoeld als voorbereiding op een beperkt aantal studierichtingen, werkt volgens de universiteiten veel te verstarrend en leidt tot tijdverlies als leerlingen alsnog iets anders zouden willen gaan studeren.

Dit schrijft de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU) in een reactie op Wallages discussienota "Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs'. Daarin stelt de staatssecretaris voor het onderwijs na de klassen 3 HAVO en VWO te groeperen in de vier doorstroomprofielen natuur en techniek, natuur en gezondheidszorg, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. Elk profiel bevat verplichte vakken en keuzevakken, eventueel in de vorm van "deelvakken'.

In hun reactie schrijven de universiteiten “niet op voorhand” akkoord te gaan met de voorgestelde vier profielen. Zij vinden dat combinaties van profielen mogelijk moeten zijn. Bovendien is het beter om scholieren vanaf de vijfde klas te laten kiezen en te garanderen dat elke leerling een breed pakket krijgt, aldus de universiteiten. Er moet in mimimaal acht vakken examen worden gedaan, zo menen zij. Nederlands, Engels en wiskunde behoren verplichte examenvakken te worden. Als voor profielen wordt gekozen, hoort in elk pakket naast deze drie vakken nog een tweede moderne vreemde taal, een tweede exact vak en een maatschappelijk vak verplicht te zijn. Behalve een keuzevak zou dan het achtste vak specifiek op het profiel afgestemd moeten zijn.

De universiteiten zien niets in het voorstel om deelvakken in te voeren. Zij vrezen dat daardoor de diepgang per vak “ernstig zou worden aangetast” waardoor leerlingen de bij dat vak behorende manier van “denken en werken” zouden ontberen.

Volgens de universiteiten gaat Wallage met zijn vroege specialisatie in tegen de huidige trend, waarin de nadruk ligt op interdisciplinaire studierichtingen. De arbeidsmarkt vraagt om breed inzetbare afgestudeerden, zo merken de universiteiten in hun reactie op.