Topsport

De topsport zal in het komende, Olympische, jaar van de Stichting de Nationale Sporttotalisator drie-kwart krijgen van de gevraagde financiële steun.

De SNS heeft voor trainings- en wedstrijdwezen bijna tien miljoen gulden toegewezen, er was dertien miljoen gevraagd. Twee bonden waar de coaches juist om meer middelen gevraagd hadden voor het Olympisch jaar, badminton (Van Dooremalen) en volleybal (Murphy, voor de vrouwen) zullen hun wensen niet via de SNS verwezenlijkt zien. De NBB krijgt 130.000 gulden minder dan gevraagd, de NeVoBo 150.000.