Ter Beek praat met Suriname over defensie

DEN HAAG, 31 DEC. Minister Ter Beek van defensie gaat van 6 tot en met 8 januari naar Bonaire voor overleg met zijn Surinaamse collega Siegfried Gilds over technische bijstand.

Gilds, die dit gisteren bekend maakte, zal met een aantal adviseurs naar Bonaire gaan. Hij zei te hopen dat verdere stappen “zo spoedig mogelijk na het overleg” hun beslag krijgen.

Nederland zal Suriname bijstand verlenen op onder andere defensieterrein, om rechtsstaat en democratie te helpen versterken. Nederland heeft zich bereid verklaard technische bijstand aan het Surinaamse ministerie van defensie te verlenen door militaire deskundigen aan de ambassade in Paramaribo te verbinden. Volgens Gilds zal worden nagegaan op welke terreinen die deskundige bijstand mogelijk is en wanneer die kan worden verleend.

Tijdens het ministersoverleg op Bonaire in november tussen Nederland en Suriname was minister Ter Beek niet aanwezig; men wilde niet een te zwaar accent leggen op het aspect van de militaire samenwerking. Het overleg tussen Ter Beek en Gilds had eigenlijk al eerder deze maand zullen plaatsvinden; de ontmoeting werd op Surinaams verzoek uitgesteld.

Inmiddels zou vandaag in Nederland arriveren de leider van het Surinaamse Junglecommando, Ronnie Brunswijk. Hij is van plan ongeveer twee weken te blijven om overleg met zijn adviseurs te voeren en informatie te verstrekken over de stand van zaken in het vredesproces. Brunswijk heeft zijn reis naar Nederland aangekondigd in een telefoongesprek met de Surinaamse televisie dat hij vanuit Frans Guyana voerde.

Brunswijk zei in het gesprek te hopen dat er in 1992 echt vrede komt in Suriname. Het Junglecommando is volgens hem voorwaardelijk bereid de wapens in te leveren. “We kunnen niet ten eeuwigen dage een illegale groep blijven. We willen onder het wettig gezag vallen.”

In Nederland zal Brunswijk gesprekken voeren met zijn adviseurs Eddie Jozefzoon, Edwin Marshall en Eddie Dap. Zij stonden het Junglecommando bij tijdens vredesonderhandelingen in Kourou (Frans Guyana) in 1989. Die onderhandelingen leidden tot een akkoord tussen het Junglecommando en de Surinaamse regering. Door toedoen van het Nationaal Leger en andere groeperingen die protesteerden tegen het akkoord werden de afspraken niet nagekomen.

Brunswijk vroeg vorig jaar politiek asiel aan in Nederland, omdat hij moe was van “vergeefse pogingen” om vrede te bereiken. Later zag hij daar echter weer van af.