Olie bezorgt Rotterdamse haven iets meer overslag

ROTTERDAM, 31 DEC. De totale overslag van goederen in de Rotterdamse haven is in 1991 met 1,6 procent gestegen tot 292,5 miljoen ton. Ter vergelijking: Antwerpen, haven nummer twee in de EG, sloeg vorig jaar 102 miljoen ton over. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Gemeentelijk Havenbedrijf over 1991 die burgemeester Peper vandaag bekend heeft gemaakt.

De stijging is in belangrijke mate veroorzaakt door de fors toegenomen aanvoer van ruwe olie. Die stijging was het gevolg van het op peil brengen van de olievoorraden door de in Rotterdam gevestigde oliemaatschappijen en de verminderde raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten.

De overslag van het overige natte bulkgoed (bulkchemicaliën) steeg dit jaar met 9,7 procent tot 18,4 miljoen ton. De opleving van de Duitse staalindustrie heeft ervoor gezorgd dat de overslag van ertsen nagenoeg stabiliseerde vergeleken met 1990. De totale overslag van ertsen en schroot bedroeg 42,3 miljoen ton (plus 1,2 procent).

De overslag van kolen nam met 11,5 procent toe tot 23,8 miljoen ton. Het Havenbedrijf verwacht dat de kolenoverslag verder zal stijgen.

De overslag van containers steeg met 3,2 procent tot 40,6 miljoen ton. Gezien de afzwakkende Duitse invoergroei en de vertraagde groei van de Nederlandse economie is het Havenbedrijf voor '92 minder optimistisch over de containeroverslag.