Limburg vindt cultuurbeleid d'Ancona onaanvaardbaar

MAASTRICHT, 31 DEC. De provincie Limburg zal zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij de plannen van minister d'Ancona van cultuur, om behalve het Limburgs Symphonie Orkest (LSO) ook de Opera Zuid te laten verdwijnen. Dat hebben Gedeputeerde Staten gisteren laten weten. Minister d'Ancona bezoekt Limburg op 9 januari.

Volgens Gedeputeerde Staten dreigt het cultuuraanbod in Limburg door deze plannen te verschralen, als het meer dan honderd jaar oude Limburgs Symfonie Orkest (LSO) en de Opera Zuid verdwijnen. De opheffing van het LSO is volgens GS in strijd met afspraken die in 1989 zijn gemaakt met de toenmalige minister van cultuur.

Zou het LSO moeten verdwijnen, dan betekent dit dat de daaraan onverbrekelijk verbonden Opera Zuid ook ophoudt te bestaan. Ofschoon dit gezelschap pas één seizoen achter de rug heeft, laten de kwaliteit en de lage kosten van Opera Zuid niets te wensen over. Dit is zonder meer onaanvaardbaar, schrijven Gedeputeerde Staten.

Het provinciaal bestuur is bang, dat minister d'Ancona de ongelijkheid in de verdeling van rijksmiddelen voor podiumkunsten tussen Limburg en de Randstad nog groter laat worden. Gedeputeerde Staten wijzen de minister erop dat slechts twintig procent van het aantal voorstellingen van grote gezelschappen buiten de Randstad wordt gerealiseerd.