Evenhuis betrokken bij GKB-affaire; We wisten dat hij iemand is voor dit soort dingen

GRONINGEN, 31 DEC. De in opspraak geraakte Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Groningen heeft een hypotheek van 3,5 miljoen gulden verstrekt aan G.J. Meppelink in het Drentse Dalerveen, zwager van oud-staatssecretaris A.J. Evenhuis van economische zaken. De bank verstrekte tevens een miljoenenkrediet aan Altmark-Drenthe BV voor de financiering van landbouwprojecten in de voormalige DDR. Ook dit bedrijf is eigendom van Meppelink. Vandaag beslist het college van B en W van Groningen over een onderzoek naar de financiële gang van zaken van de Kredietbank.

In juni 1989 trad de VVD-er Evenhuis af als staatssecretaris, toen was gebleken dat hij een lening had afgesloten ten behoeve van zijn zwager, Meppelink, bij een bedrijf dat hij als staatssecretaris een rijkssubsidie van bijna negen miljoen gulden had verstrekt.

Twee weken geleden werd directeur B. Ketelaar van de Kredietbank door het college geschorst omdat hij zijn bevoegdheden te buiten ging. Hij verschafte veel meer hypothecaire kredieten dan was toegestaan.

De naam van Evenhuis is ook op een andere manier verbonden met de Kredietbank. Hij heeft bemiddeld bij de verstrekking van een hypotheek van 16,8 miljoen gulden aan directeur B. Hueting de handelsonderneming Brio BV in Zeegse voor de aankoop van een zuivelfabriek in het Duitse Wilhelmshafen.

Hueting heeft daartoe contact gelegd met Evenhuis van Economische Zaken en hem gevraagd te bemiddelen bij de koop. Hueting: “Hij heeft samen met onze Duitse advokaat onze belangen waargenomen. We wisten dat hij iemand is voor dit soort dingen, gezien zijn ervaring als staatssecretaris. Hij heeft voor ons subsidies aangevraagd bij de Landesregierung en was aanwezig bij het gesprek tussen ons en de Duitse Genossenschaftsbank (de eigenaar van de zuivelfabriek red.).” Hueting kende de oud-staatssecretaris niet persoonlijk en hij heeft deze ook geen vergoeding verstrekt voor diens bemiddelende rol, verklaart Hueting desgevraagd.

De hypotheekverstrekking aan Brio bracht directeur Ketelaar in de problemen. Hij moest, net als andere diensten binnen de gemeente Groningen, drie keer per jaar rapporteren aan het college over de resultaten en verstrekte kredieten. Ook bracht de GKB vier keer per jaar een kwartaalrapportage uit, maar interim directeur H. Meijering van de GKB weet niet of die altijd terecht zijn gekomen bij het college, al had dat wel gemoeten. Of dat moedwillig is nagelaten en wiens schuld dat is weet hij niet. Het gemeentebestuur leek pas wakker te schrikken toen bekend werd dat er 16,8 miljoen was toegezegd aan Brio. Het college kon de verstrekking niet terugdraaien gezien de vergaande toezeggingen die aan Hueting waren gedaan.

Evenhuis weigert elke vorm van commentaar. Hij heeft een advokaat in de arm genomen, om juridische stappen te ondernemen tegen in zijn ogen onjuiste verklaringen in de regionale pers omtrent zijn bemiddelende rol. Ook daar wil hij niet verder op ingaan. Slechts Huetings woorden dat 'er niks verkeerd gebeurd is' wil hij bevestigen. “Dat is ook zo, maar verder geef ik geen commentaar. Belt u over twee weken nog maar eens.”