Economische vrijheid in grondwet Vietnam

HANOI, 31 DEC. Vietnam heeft gisteren een ontwerp voor een nieuwe grondwet gepresenteerd die een wettelijke basis geeft aan economische hervomingen in de richting van een vrije-markteconomie. De nieuwe grondwet bekrachtigt de leidende rol van de communistische partij en de eenpartijstaat, maar geeft tevens de gekozen Nationale Assemblée meer bevoegdheden. De Assemblée spreekt zich in april over de nieuwe grondwet uit.

Volgens het ontwerp krijgen de Vietnamezen voor het eerst het recht produktiemiddelen te bezitten, een eigen onderneming op te richten en joint ventures aan te gaan. Grondbezit blijft uit den boze. Ook buitenlanders krijgen het recht kapitaal of goederen in Vietnam te bezitten en de grondwet biedt de garantie dat bedrijven waarin buitenlanders hun geld steken, niet genationaliseerd zullen worden. De economie blijft wel “socialistisch georiënteerd”.

De nieuwe grondwet beoogt “politieke vernieuwing” zonder “radicale politieke hervormingen”, aldus een partijfunctionaris. Het plan bevestigt de koers die Vietnam al een aantal jaren vaart: economische openheid gepaard gaande met politieke geslotenheid. De partijleiders in Hanoi hebben een aantal malen gezegd de politieke omwentelingen in Oost-Europa en de opheffing van de Sovjet-Unie voor kennisgeving aan te nemen.

De voormalige Sovjet-Unie was na 1975 de belangrijkste ondersteuner van de Vietnamese communisten en hielp Hanoi met miljarden roebels aan giften en leningen. De economische hulp werd dit jaar stopgezet. Rusland heeft zich nu opgeworpen als kassier van Vietnams miljardenschuld. (AP, Reuter)