Campagne moet ziekteverzuim fors terugdringen

DEN HAAG, 31 DEC. De bedrijfsvereniging BVG wil via een grootscheepse campagne het ziekteverzuim in de collectieve sector fors terugdringen.

Ook het aantal nieuwe arbeidsongeschikten moet op die manier worden beperkt. Met een reeks maatregelen wil de BVG volgend jaar het verzuim met een half procent verminderen van 8 naar 7,5 procent. Op een oudejaarsbijeenkomst zei BVG-directeur H. Schripsema vanmiddag dat de zogeheten bedrijfsgebonden aanpak versneld zal worden ingevoerd. Volgens Schripsema biedt dat systeem het voordeel dat de werkgever bij ziekte van een werknemer nog maar met één verzekeringsgeneeskundige van de BVG te maken heeft. Daardoor wordt een structurele aanpak van het verzuim bij de werkgever mogelijk gemaakt. Verder komt er een intensieve voorlichtingscampagne voor werkgevers en werknemers over preventieve maatregelen. In een experimentele fase zijn in 1991 met deze aanpak al goede ervaringen opgedaan waarbij het ziekteverzuim soms met een kwart daalde. Saillant was dat het aantal beëindigde WAO-uitkeringen (omdat mensen weer aan de slag kwamen) dit jaar met 19 procent toenam; vorig jaar was nog geen sprake van een stijging.