BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1992; KINDERBIJSLAG

0 t-m 5 jr 6 t-m 11 jr 12 t-m 17 jr 18 t-m 24 jr

70 pct 100 pct 130 pct

Gezinnen met: 1 kind268,67 383,81 498,95 2 kinderen 322,00 460,00 598,00 3 kinderen 339,77 485,39 631,01 4 kinderen 372,18 531,69 691,20 5 kinderen 391,62 559,46 727,30 6 kinderen 404,56 577,94 751,32 7 kinderen 413,84 591,20 768,56 8 kinderen 430,20 614,57 798,94

Toelichting: Het gaat hier om de kinderbijslagbedragen per kind per kwartaal. Deze bedragen worden voor het eerst uitgekeerd na afloop van het eerste kwartaal van 1992.

Om de prijsverhogingen te compenseren worden de kinderbijslagbedragen per 1 januari met 2,65 procent verhoogd.

Het bedrag wordt voor een gezin met één kind verhoogd met 22,61 gulden per kwartaal. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt deze opslag 45,22 gulden per kwartaal. Voor het derde en volgende kinderen ligt de opslag telkens 10,42 gulden per kind per kwartaal hoger.

In verband met de Wet op de studiefinanciering is het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar afgeschaft. Als een kind in die leeftijd geen recht heeft op studiefinanciering, dan kan toch nog recht op kinderbijslag bestaan.

Vanaf 1 januari verdwijnen de driemaandelijkse aanvraagformulieren voor de kinderbijslag. Voortaan hoeft alleen nog bij de geboorte van het eerste kind kinderbijslag te worden aangevraagd. Veranderingen in het aantal kinderen, adreswijzigingen, vertrek naar het buitenland en andere wijzigingen die voor de kinderbijslag van belang zijn, moeten via een mutatieformulier worden gemeld. De aanvraagformulieren voor kinderbijslag in het vierde kwartaal 1991 gelden tevens als aanvraag voor de komende tijd.