BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1992; INFORMATIE

Wie vragen over belastingen of sociale zekerheid heeft kan inlichtingen krijgen op de volgende telefoonnummers. Voor informatie over belastingen kunt u terecht op nummer 06-0543 (dagelijks van 8 tot 17 uur). Voor sociale zekerheidsaangelegenheden kunt u tijdens kantooruren bellen met het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, 020-5600955.