Algerijnen klaar voor grote staking

ALGIERS, 31 DEC. De Algerijnse vakcentrale (UGTA), de algemene ambtenarenbond en de overkoepelende organisaties van de ondernemers in de staats-en in de privé-sector hebben gisteren een Comité ter Behoud van Algerije opgericht. Men wil binnen enkele dagen een algemene staking voor onbepaalde tijd uitroepen onder het motto: “We laten het land niet in handen vallen van de fundamentalisten.”

Als de plannen worden uitgevoerd - en daarover bestaat nu al grote overeenstemming - zullen niet alleen alle bedrijven en fabrieken op slot gaan, maar ook alle verbindingen met Algerije worden verbroken. De bedoeling is het land zo volkomen plat te leggen dat het leger zich gedwongen voelt in te grijpen en een machtsovername van het FIS door middel van de stembus tegenhoudt.

Zij die altijd democraten waren of zich tot democraten hadden bekeerd, zijn nu tegen het democratisch proces van de verkiezingen. Zij zeggen, in navolging van het gisteren opgerichte comité: “Als men de democratie en het land wil redden, moet men het FIS als grafdelver van de democratie aanklagen.”

Gisteren werden de officiële uitslagen van de eerste verkiezingsronde van 26 december bekend gemaakt. De cijfers zijn verbijsterend:

Het FIS kreeg in de eerste ronde 3,2 miljoen stemmen (47,5 procent van de uitgebrachte stemmen) en daarmee 188 van de 430 zetels. Het FFS van Aït Ahmed won met een half miljoen stemmen (7 procent) 25 zetels. En de vroegere eenheidspartij FLN won met 1,6 miljoen stemmen (23,5 procent) 16 zetels. Conclusie: het FIS had een twee keer zo hoog stemmenpercentage als het FLN, maar kreeg naar verhouding veel meer zetels.

Niet alleen het toegepaste kiesstelsel, ook het feit dat zeer velen niet gestemd hebben, droeg aanzienlijk bij tot deze uitslagen, zeggen de democratische partijen. Het gisteren opgerichte comité proclameerde: “De democratie zal niet gered worden door diegenen die haar aanklagen.”

Maar allen die nu een voorlopig eind willen maken aan het democratische proces, zitten natuurlijk met een enorm geloofwaardigheidsprobleem. Het Nationaal Comitée voor het Behoud van Algerije gaf gisteren de leus uit: “Ja tegen de moskee, het Huis van God! Nee tegen het Huis van het FIS!”

Pag.5:

"Versper de weg voor een fundamentalistische orde'

Zelfs Aït Ahmed, de leider van het FFS, die tot dusver erop stond dat de tweede verkiezingsronde, op 16 januari, zou doorgaan omdat het noodzakelijk was zowel het FLN als het FIS te kraken, blijkt nu niet langer voor die tweede ronde te zijn. Gisteren deed hij een oproep om “de weg te versperren aan de nieuwe fundamentalistische orde”, en sprak hij over “een enkele reis” als het FIS de macht kan overnemen.

De algemene staking die men wil uitroepen, is een herhaling van het door het FIS in juni toegepaste recept. Toen riep het FIS op tot een algemene staking, om te protesteren tegen de oneerlijke kieswetten die de regeringspartij FLN onder leiding van premier Hamrouche door het FLN-parlement had gejaagd. Deze kieswetten bevoordeelden op buitengewoon oneerlijke wijze het FLN.

De stakingsoproepen van het FIS werden echter niet algemeen opgevolgd. Het gevolg was dat de leiding van het FIS de staking via massa-demonstraties, massale sit ins en intimidatiepraktijken probeerde af te dwingen. Daarop ontstonden er onlusten, die mogelijkerwijs door de overheid geprovoceerd werden, waarna president Chadli Benjedid onder druk van de legerleiding de staat van beleg afkondigde, de regering-Hamrouche naar huis stuurde en de geplande parlementsverkiezingen voor onbepaalde tijd uitstelde.

De democratische krachten en een aantal thans met hen verbonden machthebbers van het FLN proberen nu hetzelfde te bereiken. Zij hopen wederom de legergeneraals uit hun tent te lokken en zo de tweede verkiezingsronde door middel van een nieuwe staat van beleg op de lange baan te schuiven. Dat kan alleen maar gebeuren als er op grote schaal onlusten uitbreken of als Algerije door een algemene staking nog verder het bankroet wordt ingejaagd.

Saïd Sadi, de oprichter en secretaris-generaal van één van de modernste politieke partijen van Algerije, de Cultureel-Democratische Vereniging (RCD), verklaarde gisteravond voor de staatsradio Want, zo legde hij uit, “er zijn momenten in de geschiedenis, waarop een ieder zijn verantwoordelijheid moet nemen, zelfs als de legaliteit eronder zou moeten lijden.”

Vanaf juni probeerde de legerleiding definitief met het FIS af te rekenen. De hoogste leiders van het FIS werden gearresteerd op beschuldiging van opruiing en staatsondermijnende actviteiten. Daarnaast werden de FIS-aanhangers bij duizenden door de oproerpolitie en de geheime dienst lastig gevallen en gearresteerd. De luidsprekers die buiten de moskeeën waren aangebracht, waar FIS-predikers elke vrijdag de president en zijn ongelovige regeringsdienaren vervloekten, werden uitgeschakeld. En de gelovigen die zich voor het vrijdaggebed naar diezelfde moskeeën begaven, kregen het verbod om nog langer midden op straat te bidden en daarmee het hele verkeer lam te leggen.

Maar het offensief van de overheid tegen het FIS liep langzamerhand stuk. Al in september werden een paar duizend gearresteerde FIS-leden op vrije voeten gesteld, omdat de regering - ter verkrijging van Westerse investeringen en kredieten - dringend behoefte had aan een grote mate aan politieke geloofwaardigheid en dus aan democratische verkiezingen.

Die eerste vrije parlementsverkiezingen in de geschiedenis van het onafhankelijke Algerije, waaraan ook nog eens meer partijen mochten deelnemen, dreigen meteen ook de laatste te zijn en het definitieve einde in te luiden van de Algerijnse democratie die net werd geboren.

Het FIS wil namelijk, zoals het voortdurend beloofd heeft, een theocratische dictatuur in Algerije installeren. Daartoe zal het binnen de komende weken met democratische middelen in de gelegenheid worden gesteld.

Een historicus in de Algerijnse hoofdstad herinnerde zich gisteren dat zelfs Adolf Hitler in 1933 niet met zo'n grote meerderheid door het Duitse volk werd gekozen, teneinde Duitsland en de wereld naar de afgrond te leiden.

    • Michael Stein