Vietnamezen mogen besluit herziening afwachten

DEN BOSCH, 30 DEC. Drie Vietnamezen mogen de beslissing over hun herzieningsverzoek in Nederland afwachten, aldus luidde het vonnis van mr. H. van der Werf, fungerend rechtbank-president vanochtend in Den Bosch.

Van twee andere Vietnamezen is de vordering echter afgewezen. Zij mogen niet in Nederland de beslissing over hun herzieningsverzoek afwachten, aldus bepaalde de collega van Van der Werf bij dezelfde rechtbank, mr. H. Robers.

De twee wier vordering is afgewezen betoogden dat zij in Tsjechoslowakije abonnee waren van een Vietnamese oppositiekrant en deelnamen aan anti-regerings demonstraties. Zij vrezen daarvoor een zware straf in Vietnam te krijgen. Robers verwachtte echter niet dat zij dusdanig politiek actief waren geweest dat hen bij terugkeer in Vietnam een onevenredig zware straf wacht.

De drie andere Vietnamezen van wie eerder de asielaanvrage was afgewezen mogen wel in Nederland blijven tot over de herziening van dat verzoek een beslissing is genomen. Van der Werf meende weliswaar dat hun activiteiten in Tsjechoslowakije geen voortzetting waren van oppositionele activiteiten in Vietnam en dat zij dus geen aanspraak op de status van vluchteling hadden. Hij wilde niet uitsluiten dat zij toch een redelijke kans van slagen hadden bij hun herzieningsverzoek. Eisers zouden een goede kans van slagen hebben om een verblijfsvergunning te krijgen om klemmende redenen van humanitaire aard. Het was volgens hem niet uit te sluiten dat de drie in Vietnam een extra zware straf zouden kunnen krijgen naar aanleiding van "republiekvlucht'.

Er zijn in Den Bosch dit jaar zes toewijzingen geweest van eisen van asielzoekers om in Nederland hun herzieningsverzoek af te wachten. In totaal heeft de Staat der Nederlanden acht gedingen tegen Vietnamese asielzoekers verloren en vijfendertig gewonnen.