Vermogen Holland Fund stijgt 16 mln

Het fondsvermogen van het Holland Fund is in het per 30 september afgesloten boekjaar gestegen van 176 miljoen gulden tot 192 miljoen gulden. Het aantal participaties steeg van 2.606.891 tot 2.708.491. Het dividend is vastgesteld op 2,84 gulden.

De intrinsieke waarde per participatie is gestegen van 67,59 gulden tot 70,76 gulden. Rekening houdend met het in december 1990 uitgekeerde dividend van f 2,80 is er sprake van een beleggingsresultaat van 9,2 procent.

In het afgelopen boekjaar is een terughoudend beleggingsbeleid gevoerd. De beleggingen in conjunctuurgevoelige fondsen zijn sterk gereduceerd ten gunste van belangen in defensieve ondernemingen.