Scheefgroei dreigt op kantorenmarkt provincie Utrecht

In de provincie Utrecht dreigt een scheefgroei op de kantorenmarkt te ontstaan. Er is een groot overschot aan zogenoemde C-locaties, terreinen die alleen per auto bereikbaar zijn. Er is daarentegen een tekort aan kantoorterreinen met een A-profiel, die per openbaar vervoer optimaal bereikbaar zijn.

Gedeputeerde Staten van Utrecht concluderen dit op basis van een meerjarenraming van het Economisch Technologisch Instituut. Het was al bekend dat op korte termijn een scheefgroei zou optreden, maar blijkens het onderzoek dreigt het probleem op den duur alleen maar toe te nemen.

Volgens het ETI zal tot 2005 de behoefte aan kantoorruimte jaarlijks groeien met 120.000 vierkante meter. Dankzij enkele grote projecten, zoals het Utrecht City Project (bij het Centraal Station), Oudenrijn en Nieuwraven (bij Nieuwegein) kan daarin worden voorzien. De kwaliteit van de behoefte verschuift echter. Zo is er een overschot aan 'instituutsparken', mede dankzij de plannen voor Oudenrijn en Nieuwraven. De belangstelling gaat nu vooral uit naar kleine kantoorterreinen en binnenstadslocaties. Verder voorziet het ETI ook een groot tekort aan zogenoemde gemengde terreinen, grootschalige terreinen met een bovenregionaal karakter bestemd voor handel, distributie en industrie.