Nederlandse zuivelexport naar Oost-Europa stijgt fors

ROTTERDAM, 30 DEC. De export van Nederlandse zuivelprodukten naar Oost-Europa is dit jaar met dertig procent gestegen. De werkgelegenheid daalde met 2 procent. Dit heeft de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond in Rijswijk bekend gemaakt.

Nederland exporteert twee derde van de zuivelproduktie, de rest wordt in Nederland geconsumeerd. De waarde van de export (inclusief eieren) bedroeg volgens het CBS de eerste negen maanden van het jaar 5976 miljoen gulden. Een derde van de uitvoer gaat naar landen in de EG en een derde naar landen daarbuiten. Daarvan wordt een derde tot de helft, 10 tot 15 procent van de totale produktie, geëxporteerd naar landen in Oost-Europa. Vol-melkpoeder, kaas en boter zijn vooral populair in Oost-Europa.

De totale zuivelexport naar Oost-Europa steeg de eerste tien maanden van het jaar met 11.000 ton tot 46.000 ton. De grootste afnemers zijn de voormalige Sovjet-Unie, Hongarije en Polen. De toename is voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door een zending vol-melkpoeder naar Oost-Europa in het kader van een EG-voedselhulpprogramma. E. Bolhuis, directeur van de Zuivelbond, zegt dat de zending vertraging opliep door distributieproblemen. Bij de andere produkten verliep de distributie zonder noemenswaardige vertragingen.

Bolhuis verwacht dat Oost-Europa op den duur zelf melk zal gaan exporteren. “Maar geen produkten waarvoor veel kennis nodig is zoals kaas. Het opbouwen van een zuivelindustrie kost nu eenmaal veel tijd en geld,” aldus de directeur.

De Nederlandse zuivelindustrie produceerde in 1991 603 miljoen kilo kaas, 18 miljoen kilo meer dan het jaar daarvoor. Daarvan werd 470 miljoen kilo geëxporteerd. Vooral de toenemende uitvoer naar de voormalige DDR droeg bij aan de stijging van de kaasproduktie.

De melkaanvoer daalde met 2 procent vanwege de 1 april door de EG ingestelde quotumkorting. Volgens de Zuivelbond gingen de prijzen van melk de tweede helft van het jaar omhoog omdat de verbeterde afzetmogelijkheden in combinatie met de lagere aanvoer voor krapte op de markt zorgde.

De werkgelegenheid in de zuivelindustrie daalde met 2 procent tot 19.000 personen. De aangekondigde reorganisaties bij de zuivelcoöperaties Friesland Frico Domo, Coberco en Campina Melkunie zullen ongeveer 1900 banen kosten. Volgens de Zuivelbond zullen daarbij vrijwel geen gedwongen ontslagen vallen omdat veel uitzendkrachten in de zuivel werkzaam zijn.