Groningen denkt aan onderzoek van Kredietbank

GRONINGEN, 30 DEC. Het college van B en W van Groningen vergadert morgen over de vraag of een extern bureau moet onderzoeken of de leiding van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

Het onderzoek moet tevens duidelijkheid geven over de vraag hoeveel kredieten er zijn verstrekt, op welke gronden en welke verantwoordelijkheden de betrokken partijen hierin hadden. Ook de rol van oud-staatssecretaris van economische zaken A.J.Evenhuis zal worden nagegaan.

Het college bespreekt morgen tijdens de wekelijkse vergadering de eerste uitkomsten van een interne onderzoekscommissie, waarin ook financieel deskundigen van de politie zitting hebben. Het college heeft inmiddels de leiding van de bank overgenomen en beslist nu over kredietverleningen, nadat de directeur van de GKB op 17 december j.l. werd geschorst.

Gebleken was dat hij zijn bevoegdheden had overschreden en veel meer zakelijke kredieten had verstrekt dan was toegestaan. Vorige week besloten B en W van Groningen geen aanvullend krediet van 2,5 miljoen te verstrekken voor de bouw van twee vakantiebungalowcomplexen op de Veluwe. Eerder had de bank al tien miljoen gulden beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever "Het Verscholen Dorp BV', zodat die onderneming kon beginnen met de bouw van de twee recreatieparken tussen Ermelo en Harderwijk. Het college vindt, nu de bouwkosten hoger blijken uit te vallen, dat aan een nieuw krediet te veel risico kleeft. De hoofdaannemer Mebouw Groep BV en enkele onderaannemers vrezen dat hierdoor tientallen banen verloren gaan.

Vanaf l985 houdt de GKB zich behalve met sociale kredieten ook bezig met commerciële activiteiten zoals kredietverstrekking aan particulieren en aan bedrijven om hiermee weer de sociale kredieten te kunnen financieren. In 1987 stelde het college van B en W vast dat de jaarlijkse kredietverstrekking niet boven de vijf miljoen per jaar mocht uitkomen. In 1990 werd het maximum echter opgetrokken naar 12 miljoen op jaarbasis. Begin december besloten B en W een intern onderzoek in te stellen naar het functioneren van de GKB, toen bleek dat er een krediet van bijna 17 miljoen gulden was verstrekt aan de Drentse zuivelonderneming Brio International BV voor de aankoop van een zuivelfabriek in het Duitse Wilhelmshafen. Het college besloot daar achteraf mee in te stemmen omdat er vergaande toezeggingen waren gedaan. De in Drente woonachtige oud-staatssecretaris van economische zaken A.J. Evenhuis speelde bij het aandragen van de klant bij de GKB een bemiddelende rol. De vroegere VVD-politicus brak in l989 zijn politieke carrière af nadat was gebleken dat hij een miljoenensubsidie had verstrekt aan een ondernemer die hem een privé-lening had verstrekt. Volgens de woordvoerster is bemiddeling door particulieren geen ongebruikelijke gang van zaken binnen de bankwereld.