Foto ABP

Bij het artikel over het ABP dat op 21 december in deze krant verscheen, werd een foto afgedrukt van drs. C. van Zwol. De geportretteerde is niet de in het artikel bedoelde ABP-functionaris drs. L. van Zwol, maar een naamgenoot die met het ABP niets te maken heeft.