1991 goed jaar voor luchtvaarttransport

Voor de Nederlandse luchtvrachtexpediteurs was 1991 een gunstig jaar, ondanks de Golfoorlog en de tegenvallende economische ontwikkeling. De meeste bedrijven zagen het ladingenpakket nog verder groeien dan in het recordjaar 1990 al het geval was.

Dat blijkt uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging van Luchtvrachtexpediteurs (NVVL), waarbij de 70 belangrijkste bedrijven uit deze sector zijn aangesloten. De NVVL is één van de zes bedrijfssectoren van de Air Transport Association of the Netherlands (ATAN).

De zwakke positie van de Nederlandse export, de Golfoorlog, de teruggang in de automatiserings- en de elektronische branche en de recessie in Australië, Canada en, in iets mindere mate, Engeland en de VS hadden een negatieve invloed op de groei. De verschuiving van vervoer via de weg of het water naar luchttransport compenseerde de negatieve effecten echter ruimschoots, meldt de NVVL. De NVVL verwacht dat de ontwikkeling in 1992 stabiel blijft. Bedrijven die afhankelijker zijn van de Nederlandse markt, zien de toekomst pessimistischer in dan expediteurs die internationaal opereren.