Verdeling Sovjet koopvaardijvloot

De Russische federatie heeft 56 procent van de koopvaardijvloot van de voormalige Sovjet-Unie "geërfd'. Dit maakte toekomstige minister van koopvaardij van de Russische federatie Gerasimtsjoek - minister van koopvaardij van de opgeheven Sovjet-Unie - bekend.

De staatsvloot werd gecontroleerd door Morflot, het voormalige Sovjet-ministerie van koopvaardij. Tot het bezit van Morflot behoorden onder meer tien scheepvaartmaatschappijen met faciliteiten in 39 havens. Ook vielen 13 reparatiewerven onder Morflot. De vloot bestond uit tankers, passagiersschepen, bulkcarriers, vrachtschepen en ijsbrekers. De modernste schepen voeren onder de staatsrederij Sovcomflot die voor 88 procent toebehoorde aan Morflot. De koopvaardijvloot van de Russische Federatie zal door de verdeling op 12 miljoen bruto register ton uitkomen.

De totale koopvaardijvloot van de voormalige Sovjet-Unie stond volgens de door Lloyds List gepubliceerde wereldranglijst eind juni op een met Japan gedeelde derde plaats.

Door de staatkundige reorganisatie heeft Rusland thans een ernstig tekort aan koelschepen en chemische- en bulkcarriers. Deze zijn vrijwel allemaal in handen gekomen van de Baltische republieken Estland, Letland en Litouwen. De verdeling van het Morflot-bezit werd bespoedigd nadat de Oekraïne en de Baltische republieken in hun onafhankelijkheidsverklaringen afkondigden dat alle Sovjet-eigendommen op hun grondgebied zijn geconfisceerd.