Op obligatie Ned. Kanker Instituut één miljoen gulden

De maandelijkse uitloting op de renteloze premie-obligatielening 1988 per 1998 uitgegeven ten laste van het Nederlands Kanker Instituut is deze maand gevallen op de obligatie groot nominaal 1.000 gulden genummerd 188557.

Op de uitstaande obligaties wordt elke maand één obligatie uitgeloot (met inbegrip van de aflossing) met een bedrag van 1.000.000 gulden.