Mandela ziet valstrik in oplossing van De Klerk

JOHANNESBURG, 28 DEC. Het vorige week door de Zuidafrikaanse president De Klerk gepresenteerde plan voor een gemengd blank-zwarte overgangsregering is een valstrik om een zwart meerderheidsbewind te voorkomen. Dat zegt ANC-leider Nelson Mandela vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

De zwarte leider wijst er op dat het opzetten van een overgangsregering waarin het ANC is opgenomen, zal leiden tot opheffing van de economische sancties tegen Zuid-Afrika. “En wanneer de periode van een interim-regering tien jaar zou duren, zou alle woede tegen Zuid-Afrika bekoelen. De pressie zou verdwijnen omdat de indruk zou ontstaan dat het land wordt bestuurd door een democratische regering. De Klerk zou simpelweg kunnen vertrekken zonder de volgende stap te nemen, waarvan hij weet dat het de werkelijk belangrijke is, namelijk de overdracht van macht van het huidige parlement naar een regering die de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. Dan zouden wij in de val gelopen zijn. Daarom houden wij vast aan een interim-regering voor een zeer korte periode, zeker niet langer dan anderhalf jaar.”

Struikelblok tijdens de onderhandelingen over een nieuwe grondwet, zoals die afgelopen week in de Conferentie voor een democratisch Zuid-Afrika zijn begonnen, is dat het ANC vasthoudt aan een meerderheidsbewind, terwijl de regering niet verder wil gaan dan het "delen in de macht'.

Mandela zegt wel bereid te zijn gedurende een overgangsperiode een gegarandeerd aantal parlementszetels te reserveren voor blanken, zoals dat in het buurland Zimbabwe is gebeurd. “Maar over het principe van het meerderheidsbewind is geen compromis denkbaar, want dat is de essentie van de democratie. De partij met de meeste stemmen krijgt de macht en aan de vooravond van een overwinning door de meerderheid van dit land gaan we niet van dat principe afwijken”, aldus Mandela.

    • Allister Sparks