Leger verdeelt Rusland en de Oekraïne

MOSKOU, 28 DEC. Rusland en de Oekraïne, de belangrijkste leden van het nieuwe Gemenebest van Onafhankelijke Staten, dat in de plaats van de Sovjet-Unie is gekomen, zijn het na twee dagen onderhandelen in de Oekraïense hoofdstad Kiev en in Moskou nog niet eens over een regeling van de militaire erfenis van de vroegere USSR.

Niet bekend

Wel hebben de ministers van defensie van de elf Gemenebest-staten gisteren, na twee dagen durende besprekingen achter gesloten deuren in Moskou, alvast vier akkoorden ondertekend over de militaire structuur van het Gemenebest. De afspraken, waarover geen details zijn vrijgegeven, betreffen een gemeenschappelijk defensiebeleid, de instelling van een coördinerend orgaan, de status van de militairen van het voormalige Rode Leger en de dienstplicht.

De besprekingen in Kiev waren bedoeld om de kloof te dichten die tussen Rusland en de Oekraïne is ontstaan kort voor een belangrijke bijeenkomst die maandag in de Witrussische hoofdstad Minsk - die het bestuurscentrum van het nieuwe Gemenebest moet worden - zal worden gehouden. In Minsk moeten de leiders van het Gemenebest besluiten nemen over de toekomst van de vroegere Sovjet-strijdkrachten met bijna vier miljoen soldaten en waarvan het arsenaal bestaat uit onder meer dertigduizend atoomkoppen.

De meeste Gemenebest-leiders hebben hebben zich uitgesproken voor strijdkrachten die onder gezamenlijk beheer staan en voor de vernietiging van de kernwapens die zich buiten het grondgebied van Rusland bevinden.

Maar maarschalk Sjaposjnikov zei vannacht voor de Russische televisie dat de Oekraïne een van de drie republieken uit het Gemenebest is die eraan vast blijven houden eigen onafhankelijke legers te vormen.

“De Oekraïne, Moldavië en Azerbajdzjan blijven bij hun voornemen hun eigen strijdkrachten te vormen”, aldus Sjaposjnikov na een bijeenkomst van de ministers van defensie van alle elf lidstaten van het Gemenebest in Moskou.

Oud-president Gorbatsjov heeft de controle over de kernwapens woensdag overgedragen aan de Russische president Boris Jeltsin. De vier voormalige kernwapenrepublieken van de Sovjet-Unie (Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland) hebben afgesproken dat Jeltsin de bevoegdheid heeft de wapens eventueel af te vuren, maar alleen na overleg met hen. Maar de Oekraïne, na Rusland de machtigste republiek van de uiteengevallen Unie, wil een vetorecht. Kazachstan is het niet eens met de plannen alle kernwapens op Russisch grondgebied te stationeren.

Pag.5:

Rusland en Oekraïne oneens over economie

In Minsk moet maandag ook worden gesproken over de verschillende opvattingen van Rusland en de Oekraine over de economische hervormingen, die volgens het GOS-verdrag gecoördineerd moeten worden door de lidstaten. De Oekraïnse leiders hebben openlijk de plannen van Jeltsin afgekeurd om de meeste prijzen in zijn republiek op 2 januari vrij te laten. Kiev stelde voor om deze beslissing nog twee weken uit te stellen om de andere republieken meer tijd te geven de schok van de prijsverhogingen voor de bevolking enigszins op te vangen. Rusland wees dat echter van de hand. Daarop kondigde de Oekraine aan dat het een couponsysteem zal invoeren als parallele valuta.