Golfbaan vervuilde Coupépolder wil schadevergoeding

DEN HAAG, 27 DEC. De exploitanten van de golfbaan Zeegersloot in Alphen aan den Rijn willen een miljoen gulden schadevergoeding van de overheid voor het mislopen van inkomsten door het gifschandaal rondom de voormalige vuilstortplaats Coupépolder.

Vijfentwintig van de tachtig hectare die de golfbaan beslaat ligt op de met chemisch afval vervuilde voormalige stortplaats. Het bedrag van een miljoen gulden is de golfbaan volgens algemeen-directeur C. Bos van de Stichting Exploitatie Golf Alphen (SEGA) misgelopen doordat sponsors worden afgeschrokken door de negatieve publiciteit rondom de Coupépolder.

Toen zes jaar geleden de grond werd uitgegeven en de baan werd geopend, was er van gif in de grond nog geen sprake. “Anders waren wij het bedrijf er nooit begonnen”, zegt Bos. “De overheden hadden beter moeten weten.” De exploitanten van de golfbaan - SEGA, de golfclub Zeegersloot, Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot en Exploitatiemaatschappij de Landerije B.V. - stellen zowel de gemeente Alphen als de provincie Zuid-Holland en de Staat aansprakelijk voor de schade.

Onder meer door de telkens terugkerende onderzoeken worden volgens Bos de Coupépolder en daarmee de golfbaan steeds opnieuw negatief in de publiciteit gebracht. Bos zegt dat toen in 1988 de eerste berichten over gif werden gepubliceerd, het er niet naar uitzag dat de Coupépolder jaren later nog steeds een van de meest beruchte vuilstortplaatsen zou zijn.

De vuilstort wordt momenteel gesaneerd. Voor de boven- en onderkant van het gebied worden nog oplossingen gezocht om onder meer het doorlekken van chemisch afval te voorkomen. “We weten in verband met deze werkzaamheden niet zeker of we moeten investeren in gras als dat later misschien omgespit moet worden”, aldus Bos.