Deviezenvoorraad DNB ondergaat fikse aderlating

De ontwikkelingen op de financiële markten gedurende de achterliggende dagen - waar de rentetarieven in de meeste Europese landen werden opgetrokken en die in de Verenigde Staten werden verlaagd - hebben ook hun sporen nagelaten in de weekstaat van De Nederlandsche Bank.

Zo moest onze centrale bank als gevolg van de vorige week doorgevoerde internationale rentewijzigingen en de daardoor ongeveer 6 cent inzakkende dollarkoers ruim 400 miljoen gulden op haar deviezenvoorraad afboeken.

Uit de gisteren op deze pagina opgenomen weekstaat van 23 december blijkt onder meer dat het Rijk weer eens tijdelijk door haar middelen heen is en een beroep moest doen op haar kredietfaciliteiten bij de centrale bank. Per saldo vloeide voor 4,3 miljard gulden aan rijksbetalingen de markt in. Deze geldmarktverruiming werd evenwel gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van de bankbiljettencirculatie met bijna 1 miljard gulden in verband met de in kerstaankopen.