Zeven jaar die de wereld veranderden

29 mei 1990: Boris Jeltsin wordt gekozen tot president van de Russische Federatie die zich soeverein verklaart en alle natuurlijke bronnen voor zich opeist. Tegen het einde van het jaar hebben alle vijftien Sovjet-republieken een of andere vorm van soevereiniteit opgeëist en Gorbatsjov stelt een nieuw Unie-verdrag voor om de toekomstige relaties te regelen.

21 augustus: De coup heeft gefaald, de acht coupleiders worden aangehouden, Gorbatsjov keert vanuit de Krim terug naar Moskou.

17 oktober: De Oekraïne verklaart niet deel te nemen aan de economische unie met de andere Sovjet-republieken.

18 oktober: Gorbatsjov en de presidenten van acht Sovjet-republieken ondertekenen het verdrag voor een economische unie.

28 oktober: De twaalf Sovjet-republieken komen overeen om de verantwoordelijkheid voor het betalen van de buitenlandse schuld te delen.

22 november: De rijke landen stellen de afbetaling van 3,6 miljard dollar uit en acht van de twaalf republieken komen overeen de gehele Sovjet-schuld, die geschat wordt op meer dan 100 miljard dollar, terug te betalen.

3 december: Gorbatsjov doet een oproep de Sovjet-Unie te redden en waarschuwt voor een burgeroorlog.

22 december: In Alma-Ata sluiten acht voormalige Sovjet-republieken zich aan bij het eerder gesloten Gemenebest van de Slavische republieken. Gorbatsjov wordt te verstaan gegeven dat hij kan aftreden.

25 december: Gorbatsjov maakt zijn aftreden bekend.