Vietnamezen niet meer dit jaar uitgewezen

DEN HAAG, 27 DEC. Uitgeprocedeerde Vietnamese asielzoekers die zich verzetten tegen gedwongen vertrek uit Nederland zullen dit jaar niet meer het land worden uitgezet.

Een van de redenen voor dit besluit van het ministerie van justitie is dat de gezondheidstoestand van Vietnamezen die in hongerstaking waren gegaan uitzetting niet toelaat. Justitie deed de belofte dinsdag in een gesprek met vertegenwoordigers van Vietnamezen die zich verzetten tegen uitzetting. Justitie ging in op hun verzoek om een gesprek, nadat de Vietnamezen hadden beloofd hun hongerstaking te beëindigen. Mr. H.P.A. Nawijn, directeur vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie, zei namens staatssecretaris Kosto dat uitstel geen afstel betekent voor de 22 uitgeprocedeerde Vietnamezen.

De Vietnamezen hadden drie eisen. Een onafhankelijke commissie moet in Tsjechoslowakije en Vietnam de situatie van de mensenrechten onderzoeken. Tijdens dit onderzoek moeten de uitzettingen worden opgeschort. De resultaten van het onderzoek zouden aanleiding moeten zijn om beslissingen over uitzetting eventueel te herzien. Justitie is niet op de eisen ingegaan, maar zei toe dat de Vietnamezen antwoord krijgen.

De Vietnamezen die de afgelopen dagen hun toevlucht zochten in kerken om uitzetting te voorkomen, zijn daar tijdens de kerstdagen gebleven, ondanks de toezegging van Justitie dat zij niet voor 1 januari worden uitgezet. Een woordvoerder van de betrokken kerken en Inlia, het internationale netwerk van lokale initiatieven voor asielzoekers, zei gisteren dat Justitie weliswaar toezeggingen heeft gedaan maar dat er geen zekerheid bestaat over de vraag of de Vietnamezen in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. Een door Inlia opgezette onderzoekscommissie staat klaar om naar Tsjechoslowakije te vertrekken. Als Kosto voor 1 januari besluit dat Justitie onderzoek naar de situatie van teruggestuurde Vietnamezen in Tsjechoslowakije en- of Vietnam zal doen, blijft de commissie van Inlia thuis.

De Vietnamezen putten hoop uit de uitspraak van de rechtbankpresident van Den Bosch die vorige week de uitzetting van een uitgeprocedeerd echtpaar verbood. Justitie heeft besloten in beroep te gaan tegen deze uitspraak. De president van de rechtbank in Haarlem kwam dinsdag tot een andere conclusie dan zijn collega in Den Bosch. Volgens hem is uitzetting toelaatbaar omdat de Vietnamezen bij terugkeer in Vietnam geen zware straffen hoeven te vrezen.