Uitstel betaling voor omstreden beursfonds VHS

ROTTERDAM, 27 DEC. De door de Nederlandsche Bank aangestelde curatoren van de onroerend goedmaatschappij VHS hebben in de dag voor Kerstmis in stilte uitstel van betaling aangevraagd voor het in opspraak gebrachte fonds. Het betalingsuitstel is inmiddels verleend.

De Nederlandsche Bank had op 12 december de curatoren aangesteld in het kader van de wet toezicht op beleggingsinstellingen. Zij zijn inmiddels van hun functie ontheven. De rechtbank van Utrecht heeft één van hen, mr. A.L. Leuftink, benoemd als bewindvoerder. Hij kan niet zeggen hoeveel kans er is of de crediteuren en aandeelhouders nog iets terugzien. “Ik wil in het belang van de vennootschap radiostilte in acht nemen”, aldus Leuftink.

Jhr. mr.Th Sandberg, advocaat van grootaandeelhouder van VHS, de bouwonderneming HABO van de gemeente Den Haag, zei in een commentaar "geen hooggespannen verwachtingen te hebben' over de investering van de gemeente Den Haag. De gemeente heeft 131.000 aandelen gekocht en heeft daar minimaal 2,5 miljoen gulden koersverlies op geleden.

VHS, met 131 miljoen gulden aan panden in portefeuille, werd enige maanden geleden onderwerp van een enquête door de Ondernemingskamer, op verzoek van de HABO, naar de gang van zaken bij VHS in de periode 1987 tot 1990.

De Fiod (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) onderzoekt bovendien de wandel van voormalig voorzitter mr. F.H. Kernkamp van de raad van commissarissen van VHS.

VHS wisselde begin dit jaar grootaandeelhouder Interforce in voor R & R Group of Companies. Interforce, een Rotterdamse projectontwikkelaar, kocht panden in en verkocht die door aan VHS. Dat waren niet altijd de panden die VHS wilde hebben. Op het laatst werden enkele aankopen door VHS zelfs ongedaan gemaakt. Volgens de HABO heeft Interforce op transacties met VHS een winst gemaakt van 17 miljoen gulden.

De HABO hoopt een deel van het miljoenenverlies te verhalen op het bestuur van VHS (naast commissarissen ook Interforce) of op de banken, die de ontvlechting tussen Interforce en VHS begeleidden. Vooral de rol van Paribas staat daarbij ter discussie.

    • WABE van ENK