Overschot stijgt fors op betalingsbalans Japan

TOKIO, 27 DEC. Aan de vooravond van het eerste, vierdaagse bezoek van president Bush aan Japan, heeft het ministerie van financiën in Tokio gisteren bekendgemaakt dat het overschot op Japans betalingsbalans explosief is gestegen.

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans nam in november met meer dan 400 procent toe tot 7,26 miljard dollar, tegenover 1,68 miljard dollar in november 1990.

De lopende rekening van de betalingsbalans omvat de handelsbalans, de dienstenbalans en de kapitaalopbrengstenbalans. Het saldo geeft de verschillen weer tussen de in- en uitvoer van goederen, van diensten en van de opbrengsten van beleggingen in het buitenland.

Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president, dat begint op 7 januari en waarbij hij wordt vergezeld door de top van het Amerikaanse bedrijfsleven, zullen de handelsbetrekkingen tussen beide economische supermachten hoog op de agenda staan. Japan heeft een handelsoverschot met de VS van 41 miljard dollar (op jaarbasis), waarvan driekwart voor rekening komt van auto's en auto-onderdelen. Behalve Japan bezoekt Bush Australië, Singapore en Zuid-Korea.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat Japans export in november steeg met 4,9 procent en de invoer daalde met 14,4 procent, het laatste vooral als gevolg van de afnemende economische groei in Japan. De uitvoer van auto's naar de Verenigde Staten daalde met 5,3 procent en naar Europa met 16,9 procent. De uitvoer van auto's naar het Midden-Oosten nam explosief toe, met 89,9 procent, na een sterke teruggang als gevolg van de Golfoorlog.

Ondanks het explosief gestegen overschot op de lopende rekening was Japan in november opnieuw netto-importeur van lang kapitaal (directe investeringen en beleggingen). Het saldo bedroeg 381 miljoen dollar. Een jaar geleden was 's werelds op een na grootste economie nog netto-exporteur van lang kapitaal met een negatief saldo van 2,93 miljard dollar.

De vertraging van Japans economische groei weerspiegelt zich in de industriële produktie en de voorraden. De eerste daalde in november met 0,6 procent vergeleken met een jaar geleden, de voorraden stegen scherp met 11,4 procent. (AP, Reuter, AFP, UPI)