Lbo'ers krijgen ten onrechte diploma

ROTTERDAM, 27 DEC. Zo'n 1.700 leerlingen van scholen voor lager beroepsonderwijs (LBO) hebben eerder dit jaar ten onrechte hun diploma gekregen. Volgens de onderwijsinspectie is de examenregeling verkeerd toegepast.

Het gaat om leerlingen die er na hun vierjarige opleiding nog een jaar LBO aan hadden vastgeknoopt om hogere eindexamencijfers te halen of om ook een diploma in een andere richting te verkrijgen. In afwijking van de regels die gelden voor het eerste examen mogen bij het tweede examen geen onvoldoendes worden gehaald. Ook moet het puntentotaal hoger zijn. Van de 1.700 ten onrechte geslaagde leerlingen hadden velen wel een onvoldoende, of minder punten dan vereist voor de vijfjarige opleiding. Zij zijn echter beoordeeld volgens de regels voor het eerste examen.

Volgens de onderwijsinspectie was de circulaire met daarin de - nieuwe - examenregeling zo opgesteld dat zij verkeerd kon worden uitgelegd. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil nu een regeling treffen waarbij de vergissing wordt rechtgetrokken zonder dat de ten onrechte gediplomeerden er de dupe van worden. Hoe zo'n oplossing eruit moet zien, is nog onbekend. Wel wordt het onwaarschijnlijk geacht dat de 1.700 hun diploma moeten teruggeven.