Kok: geld voor O-Europa weg bij Defensie

DEN HAAG, 27 DEC. Vice-premier en minister van financiën Kok is er tegen dat ontwikkelingsgeld dat nu is bestemd voor de Derde wereld wordt overgeheveld naar de voormalige Sovjet-republieken. Volgens hem zal voor hulp aan Oost-Europa in eerste instantie de defensiebegroting moeten worden aangesproken. Kok heeft dit gezegd in een vraaggesprek met het dagblad Het Parool.

Hij neemt hiermee een voorschot op de discussie die nog in het kabinet moet worden gevoerd over een andere besteding van alle gelden die met het buitenlands beleid zijn gemoeid. Hierbij komt zowel de begroting voor ontwikkelingssamenwerking als die van defensie aan de orde. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft het kabinet toegezegd hierover met een nota te komen. In de begroting voor 1993 zou het een en ander van wat in de nota wordt voorgesteld moeten worden geconcretiseerd.

Kok vindt niet dat de landen in de Derde wereld de dupe mogen worden van extra hulp aan Oost-Europa. “Het ontwikkelingsgeld gaat nu zeker niet naar landen die het niet nodig hebben. Om nu te zeggen: laat Afrika maar een dagje langer over het bakje met rijst doen, dat kan natuurlijk niet. Het is altijd een kwestie van prioriteiten en herschikkingen, maar ik zeg: voor mij ligt er dus duidelijk een relatie met Defensie.”