Kamer wil opheldering over problemen bij ABP

ROTTERDAM, 27 DEC. Het VVD-Kamerlid Van Rey heeft in schriftelijke vragen bij de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Kok (financiën) opheldering gevraagd over de problemen die zijn ontstaan in de top van het ambtenarenpensioenfonds ABP.

Vorige week meldde deze krant dat tussen bestuur en hoofddirectie onenigheid is ontstaan naar aanleiding van de onderhandelingen die het ABP heeft gevoerd met het vastgoedfonds Rodamco. Weliswaar leidden deze onderhandelingen onlangs tot een overeenkomst, waarbij het ABP 2,5 miljard gulden in Rodamco injecteert voor beleggingen in buitenlands onroerend goed, maar in de opmaat van dat akkoord deden zich maandenlang competentiegeschillen voor in de top van het pensioenfonds. Vooral in het bestuur bestonden grieven over de werkwijze en deskundigheid van de hoofddirectie. Het ABP is met een belegd vermogen van 160 miljard gulden het op een na grootste pensioenfonds ter wereld. Het bestuur van het fonds beraadt zich in januari over de oorzaken en mogelijke consequenties van de onenigheid.

Van Rey vraagt de bewindslieden of zij de ontwikkelingen in het ABP gedurende de onderhandelingen met Rodamco in een notitie aan de Kamer wil voorleggen.

Behalve de VVD is ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer ongerust over de problemen in de ABP-top. “Dit is geen bagatel”, meent het Kamerlid Paulis. “Ik word er nogal kriegel van. De verhoudingen in de hoogste regionen van het ABP zijn blijkbaar niet erg volwassen en ik vraag me in alle redelijkheid af hoe dat mogelijk is.” Paulis “overweegt ernstig” nadere informatie bij de bewindslieden in te winnen, maar wil daarover na het reces eerst met zijn collega's overleggen.

Van Rey wil ook weten welke motieven de minister van financiën eind vorig jaar heeft gehad om goedkering te verlenen aan een mogelijke overname van Rodamco door het ABP. Blijkens de notulen van de ABP-hoofddirectie gaf Financiën vorig jaar een dergelijke toestemming, mits het geen onvriendelijke overname zou betreffen, zo verklaarden eerder enkele direct-betrokkenen. Van Rey vraagt nu waarom het nooit tot een overname is gekomen.

Een overname eind vorig jaar zou gunstig zijn geweest voor de aandeelhouders Rodamco, omdat het vastgoedfonds van de Robeco-groep in september de inkoop van stukken tegen een gegarandeerde prijs staakte. Daarop kelderde de beurskoers in korte tijd met dertig procent. Als het ABP op dat moment een bod op Rodamco had uitgebracht, zou dat vermoedelijk een gunstig effect op de koers hebben gehad.

ABP en Rodamco hebben overigens altijd ontkend dat er sprake zou zijn geweest van een mogelijke overname. Het ministerie van financiën onthoudt zich tot nu toe van commentaar.