Huisarrest zestig Haagse jongeren

DEN HAAG, 27 DEC. Een zestigtal Haagse jongeren, dat zich vorig jaar op oudejaarsavond heeft misdragen staat komende dinsdagavond onder huisarrest. Dat is het gevolg van een justitiële maatregel.

Vorig jaar werden rond de jaarwisseling in Den Haag in totaal ruim 160 mensen gearresteerd wegens geweldpleging of vernieling.

De Haagse politie heeft vanaf vandaag bijstand van ongeveer honderd agenten uit het gehele land om vooral in de avonduren de orde te handhaven. Den Haag kampt met een structureel tekort van tweehonderd agenten.

In Den Haag gaan jongeren traditioneel in de periode tussen kerst en nieuwjaar op "kerstbomenjacht', hetgeen vooral in het begin van de jaren tachtig tot grootscheepse wanordelijkheden heeft geleid, zoals diefstal, vernieling en openlijke geweldpleging. In het verleden moesten bouwlokaties het veelal ontgelden.

Alle politie-bureaus zijn in deze periode paraat om jongeren in de gaten te houden die zich groepsgewijs op straat begeven. Sinds halverwege de jaren tachtig kent de Haagse politie de "kerngroep Oud en Nieuw' die probeert de jaarwisseling in goede banen te leiden. Dat heeft volgens een woordvoerder tot op heden duidelijk resultaat opgeleverd. “Vijf jaar geleden hadden we op nieuwjaarsdag nog een schade van vierenhalf miljoen gulden, talloze arrestaties en gewonde agenten. Vorig jaar is er voor nog geen miljoen aan schade aangericht en was er duidelijk sprake van een veel rustiger jaarwisseling. Dat is de positieve kant van het beleid. De negatieve kant is dat het werkelijk menskracht vreet. Het is de bedoeling dat hetzelfde beleid in de toekomst wordt voortgezet met inzet van steeds minder personeel.” Op het huisarrest zal volgens de woordvoerder scherp worden toegezien: “Het is duidelijk dat wie zich daar niet aan houdt in een latere fase op een pittige straf kan rekenen”, aldus de woordvoerder.