Gamsachoerdia vraagt het Westen om hulp

TBILISI, 27 DEC. De Georgische president Zviad Gamsachoerdia, die nu al vijf dagen lang door de oppositie in het parlementsgebouw wordt belegerd, heeft herhaald dat hij zich niet zal overgeven. Hij wendde zich gisteren met een verzoek om hulp tot het Westen.

De gevechten tussen aanhangers van Gamsachoerdia en die van de oppositie zijn de afgelopen twee dagen in golven verlopen. Soms laaide de strijd hoog op, om korte tijd later weer te verflauwen. Volgens officiële cijfers hebben de gevechten in de afgelopen week aan 42 mensen het leven gekost; er zijn 239 mensen gewond.

Gamsachoerdia wendde zich woensdag tot het Westen met een oproep om tussenbeide te komen. “Deze misdadigers blijven het parlement bombarderen. Het Westen en de hele beschaafde wereld moeten helpen”, aldus Gamsachoerdia. Hij zei bereid te zijn tot een dialoog met de oppositie, maar niet op voorwaarde dat hij aftreedt en vertrekt. Hij zei dat de omstandigheden binnen het omsingelde parlementsgebouw moeilijk zijn, maar dat hij voldoende wapens en voedsel heeft om de belegering te doorstaan. “We hebben hier allerlei soorten wapens en veel bewapende mensen.” De president beklaagde zich dat de belegeraars geen geneesmiddelen doorlaten en niet toelaten dat de doden en gewonden worden geëvacueerd.

Tengiz Kitovani, de leider van de eenheden van de Nationale Garde die Gamsachoerdia in zijn parlementsgebouw belegeren, beschuldigde hem er gisteren van aanhangers van buiten Georgië over te brengen om hem in Tbilisi te helpen. “Zijn vrienden in Tsjetsjeno-Ingoesjetië komen met automatische wapens. Ze zijn in Tbilisi. We weten niet precies waar ze zijn”, aldus Kitovani. Hij zei ook dat Gamsachoerdia een staakt-het-vuren van de hand heeft gewezen. “Hij wil niets. Hij zit daar als een kleine Hitler in zijn bunker.” Het verwijt, als zou de oppositie niet instemmen met de evacuatie van doden en gewonden uit het parlementsgebouw, wees Kitovani van de hand. Hij zei dat pogingen tot evacuatie waren gestaakt, nadat de ziekenwagens door Gamsachoerdia's aanhangers waren beschoten.

Gamsachoerdia heeft gisteren laten weten dat Georgië zich alsnog bij het Gemenebest van Onafhankelijke Staten zal aansluiten. Georgië was de enige van de twaalf voormalige Sovjet-republieken die zich niet al in Alma-Ata bij het Gemenebest aansloot. Georgië liet zich bij de stichting van de statenbond slechts door een waarnemer vertegenwoordigen. Of het Gemenebest Georgië toelaat is voorlopig nog de vraag. Woensdag zei president Jeltsin in het Russische parlement dat “een Georgisch lidmaatschap door de leden van het Gemenebest van de hand wordt gewezen totdat Georgië zijn interne problemen heeft opgelost”. Eerder al had Jeltsin gezegd dat Georgië niet voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap, aangezien het bewind van Gamsachoerdia de mensenrechten en de rechten van minderheden zou schenden en de oppositie vervolgt. (Reuter, UPI, AP)