De duivel als saucijzebroodje

Pssst, ik ben de duivel bij Van Dis, niet de enige, wij zijn hier met zijn honderden, ik ben maar een afgezant.

De vraag was, zo vingen wij op - want alles wat hij doet, of denkt of voelt, komt automatisch bij ons binnen -: hoe zien wij er uit? Wel, ook over domme vragen buigen wij ons. Al zitten wij tot over onze oren in het werk.

Oren. Hebben wij duivels oren? Soms. Wanneer onze meester (of knecht, dat hangt er van af wie wint) zich weer eens in een restaurant te buiten gaat, dan lenen wij hem onze oren. Hij hoort dan alles wat aan andere tafels wordt gezegd en kan zich nauwelijks concentreren op de gespreksgenoot tegenover hem. Wij kunnen onze uitgeleende oren laten groeien als hij werken moet, zodat bromfietsen tien keer luider door zijn hoofd razen en ook het getik van de centrale verwarming hem uit zijn concentratie haalt. Even makkelijk maken wij van het gehoor een zeef opdat goede raad het ene oor in en het andere oor uit gaat, of we maken hem doof, in de hoop dat hij bij het oversteken door een stadsbus wordt verpletterd. Zijn ongeluk is ons genoegen. Wij streven naar zijn ondergang en uiteindelijk zijn dood. Hoewel ons dat vermoedelijk even spijten zal want zelden hadden wij bij één persoon zoveel omhanden.

Ja, wij duivels hebben ook handen. Handen die jeuken, hebberige handen, handen die kruipen naar waar het vlees zwak is. Elk zintuig staat ons ter beschikking. Wij kunnen ogen verblinden of verscherpen, neuzen laten snuiven en verstoppen, smaak geven en ontnemen.

Wij zijn tot alles in staat. Transformatie is voor ons kinderspel. Hoe dikwijls was een van ons niet een saucijzebroodje, een duur overhemd of alleen maar een stem die ophitst.

Wij zijn net als god, een noodzakelijk verzinsel van de mens. Wij zijn alles of niets. Goed en kwaad zijn abstracties, daar horen beelden bij. Wij zien er uit zoals u zich ons voorstelt: een man met bokkepoten, een creditcard of hoer met hoge laarzen. Wij streven naar de totale verzoeking.

Onze aanbiedingen zijn veel interessanter dan die van god. Wij bieden lust. Het is mogelijk dat u passie in de echtelijke liefde vindt (stakker), maar wij realiseren de fantasie die u tijdens de liefde beleeft.

Geldproblemen? Wij maken van u een meedogenloze tollenaar, een bankrover desnoods, zodat u in het geld kunt zwemmen.

Wie van de lust heeft geproefd (met onze tongen) keert zelden terug tot de smalle weg van beheersing en tucht. Wij bieden de brede weg. De weg die grenzen overschrijdt, waar het tomeloze wordt bejubeld.

Zoals een gans die om zijn lever wordt vetgemest niet meer genieten kan van een enkel korreltje graan, zo zal ook uw verlangen naar lust toenemen. Een beheerst leven zal een kwelling voor u zijn. U zult uw taken verzaken en ten onder gaan in geilheid, hebzucht, drank en saucijzebroodjes. En spijt is een woord waar u doof en blind voor bent. U zult...

“Ga weg, wie zit aan mijn tekstverwerker?”

“Wie daar?”

“Van Dis.”

“Ach jij, uitslover, ga naar je keuken en vreet je vol. Ik ben gevraagd voor een stukje in de krant.”

“Nee ik, ik moet over de duivel schrijven. Niet de duivel over mij.”

“Blijf af.”

“Au. Lust is de ware god. Wij kunnen u...”

“Donderop.”

“Oepf, urgh...”

“Zo, ik heb mijn handen weer vrij. De duivel bestaat en ik kan het bewij.....

Noot van de redactie: Zo ontvingen wij deze bijdrage per fax. Van de auteur(?) hebben wij sindsdien niets meer vernomen.