China erkent Rusland en de andere republieken

PEKING, 27 DEC. China heeft vandaag Rusland en de andere republieken van de voormalige Sovjet-Unie erkend als onafhankelijke staten, zo is meegedeeld door de Chinese staatsradio.

Peking ziet zich door de nieuw onstane situatie voor een voldongen feit geplaatst en heeft op de ontbinding van de Sovjet-Unie en het terugtreden van president Michail Gorbatsjov gereageerd met een tegenstrijdig mengsel van dogmatisme, pragmatisme en verlegenheid.

De tegenstrijdigheden weerspiegelen de verdeeldheid in de Chinese hiërarchie ten aanzien van de monumentale gebeurtenissen, die voor geen land méér potentiële repercussies hebben dan voor China. Op de dag van Gorbatsjovs aankondiging kwam het persbureau Nieuw China met een commentaar dat het “nieuwe denken, glasnost en politiek pluralisme” van de ex-Sovjet leider veroordeelde als de verwekkers van “politieke chaos, etnische broederstrijd en economische crisis”.

Maar vandaag heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken Gorbatsjov geprezen voor zijn bijdragen aan de normalisering van de Sovjet-Chinese betrekkingen. Gorbatsjov heeft immers China's drie eisen voor normalisering van de betrekkingen ingewilligd: terugtrekking van troepen uit Afghanistan, troepenvermindering in de grensgebieden en stopzetting van de Sovjet-steun voor de Vietnamese oorlog in Cambodja. Dat optreden van Gorbatsjov heeft geleid tot algehele ontspanning op het Aziatische continent en tot versterking van China's leidende positie.

Tegelijkertijd bezoekt een Chinese regeringsdelegatie onder leiding van de minister van buitenlandse handel, Li Lanqing, en de vice-minister van buitenlandse zaken belast met Oost-Europa, Tian Zengpei, vijf voormalige Sovjet-republieken. De delegatie is momenteel in Kiev en heeft van de Oekraïense vice-minister van buitenlandse zaken, Mikola Makarevitsj, een belofte gekregen dat de Oekraïne de Chinese positie inzake Taiwan aanvaardt.

    • Willem van Kemenade