Belgrado werkt aan een "nieuw Joegoslavië'

LJUBLJANA, 27 DEC. In Belgrado wordt gewerkt aan “een nieuw Joegoslavië” als opvolger van de huidige federatie.

Volgens Branko Kostic, de vice-voorzitter van het door Servië gedomineerde staatspresidium, zou dat nieuwe Joegoslavië moeten bestaan uit Servië, Montenegro, de Kroatische regio Krajina en "Servisch Bosnië', de door Serviërs bewoonde gebieden in Bosnië die zich onafhankelijk hebben verklaard.

Kostic heeft de leiders van de zes republieken uitgenodigd voor gesprekken over de toekomst van Joegoslavië. “Wanneer de vier republieken die de EG om erkenning hebben gevraagd (Kroatië, Slovenië, Bosnië en Macedonië, red) niet tot overleg bereid zijn, zijn wij gedwongen een andere oplossing te zoeken.”

Servië en Montenegro hebben de EG niet om erkenning gevraagd. Zij zien in het voornemen van de EG om twee of meer andere republieken te erkennen een “brutale vernietiging van Joegoslavië”. De Serviërs in Bosnië hebben laten weten dat zij zich met geweld zullen verzetten tegen de afscheiding van deze republiek van Joegoslavië. Ook hebben zij gedreigd in Bosnië een onafhankelijke republiek "Servisch Bosnië" uit te roepen. Vorige weken riepen de Serviërs in Kroatië al hun eigen republiek "Krajina' uit, die deel moet blijven uitmaken van Joegoslavië. Kostic waarschuwde de EG er opnieuw voor dat erkenning van de vier republieken tot een uitbreiding van de gevechten zal leiden. “Met name in Bosnië is de situatie uiterst explosief”, zei Kostic.

Ook het overeengekomen kerstbestand heeft geen vrede kunnen brengen in Kroatië. Tijdens de kerstnacht was Osijek het doelwit van de kanonnen van het federale leger. Bij de beschieting viel een dode en raakten tientallen mensen gewond. Bij Sisak werd een olieraffinaderij in brand geschoten en in Karlovac werd het centrum van de stad gebombardeerd. Bij de autoweg Zagreb-Belgrado werd fel gevochten bij Nova Gradiska; daar werden stellingen van de Kroatische Nationale Garde gebombardeerd. De Kroatische media meldden dat de garde er tijdens de kerstdagen in geslaagd is Servische eenheden ernstige verliezen toe te brengen en enige dorpen te bevrijden.

Woensdag werd de hoofdstad van de Servische regio Krajina, Knin, door granaten getroffen, voor het eerst in de nu al zes maanden durende gevechten. Servische media meldden dat Kroatische eenheden schoten, maar de Kroatische televisie berichtte dat Servische vrijwilligers met elkaar slaags geraakt waren.

    • Theo Engelen