Begemann geeft strijd om Grasso op, verkoopt belang

ROTTERDAM, 27 DEC. Koninklijke Begemann heeft de strijd om het noodlijdende beursfonds Grasso (koeltechniek) uit Den Bosch opgegeven en verkoopt zijn pakket aandelen Grasso aan de Duitse firma GEA voor 102,50 per aandeel. GEA heeft haar oorspronkelijk (vriendelijk) bod op Grasso van 95 gulden per aandeel ook voor de andere aandeelhouders met 7,5 gulden verhoogd.

Dit hebben Begemann en GEA bekendgemaakt. Begemann, dat zegt 39 procent van Grasso in handen te hebben, maakt met de verkoop aan GEA een boekwinst van ruim een miljoen gulden.

Begemann en GEA hebben tweede kerstdag na druk onderhandelen een akkoord bereikt over hun strijd om Grasso. Begemann-topman Joep van den Nieuwenhuyzen zei afgelopen maandag nog dat zijn onderneming zou blijven pogen Grasso in te lijven, mits het personeel van Grasso zich vóór Begemann zou uitspreken.

Volgens Van den Nieuwenhuyzen is de afloop van de strijd om Grasso voor alle partijen “bevredigend”. Als redenen voor het begraven van de strijdbijl wees Van den Nieuwenhuyzen allereerst op een gesprek dat maandag plaatshad tussen afgevaardigden van GEA en de centrale ondernemingsraad van Grasso. “Daarin zijn beide partijen tot een akkoord gekomen over de voorwaarden voor een samenwerking. We doen niet aan onvriendelijk overnemingen en daarom was de uitslag van dat gesprek voor ons van belang.”

De bestuursvoorzitter van Begemann zei bovendien dat de pogingen om dinsdag meer informatie te krijgen van de Grasso-directie op niets zijn uitgelopen. “We hebben ze onze plannen voorgelegd met het uitdrukkelijke verzoek méér informatie over de onderneming te verstrekken. Daartoe was de directie niet bereid. De verklaring van GEA om het bod op de Grasso-aandelen te verhogen tot boven de intrinsieke waarde, heeft ons definitief doen besluiten op dat bod in te gaan”, aldus Van den Nieuwenhuyzen. Begemann had zijn aandelen Grasso volgens eigen zeggen voor gemiddeld 110 gulden per stuk gekocht.

Grasso had maandagochtend in het kader van wat Grasso zelf een “dringende kapitaalinjectie” noemde, 300.000 nieuwe aandelen geplaatst bij GEA voor een prijs van 95 per stuk tegen betaling in contanten van 28,5 miljoen. GEA kreeg bovendien het recht de resterende niet geplaatste aandelen Grasso (maximaal 259.000) over te nemen tegen dezelfde prijs.

Zowel de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) als Van den Nieuwenhuyzen zag in de stap van Grasso een “pure beschermingsconstructie”. Ze verweten de directie van Grasso oneigenlijk gebruik te maken van de door de aandeelhouders gegeven machtiging aandelen uit te geven tot het totale maatschappelijke kapitaal. Met de plaatsing van aandelen door Grasso verwierf GEA 37,7 procent van de aandelen. Begemann hield na deze omstreden operatie naar eigen zeggen 39 procent van de aandelen.