Voordracht gezaghebber St. Maarten valt slecht

WILLEMSTAD, 24 DEC. De grootste politieke partij op Sint-Maarten, de SPA onder aanvoering van oppositieleider Vance James, is er niet over te spreken dat premier Liberia-Peters haar niet heeft gekend in de voordracht van Russel Voges als nieuwe gezaghebber voor dat eiland. Mevrouw Liberia beschouwt het juist als een persoonlijke overwinning dat zij heeft kunnen voorkomen dat Den Haag een eigen kandidaat naar voren schoof.

Een week lang heeft het touwtrekken in Den Haag geduurd over wie formeel het recht heeft een voordracht te doen aan koningin Beatrix voor de benoeming van een nieuwe gezaghebber voor Sint-Maarten. Premier Lubbers en minister Hirsch Ballin (Antilliaanse Zaken) beriepen zich op het koninkrijksstatuut om zelf iemand te kunnen voordragen. Volgens Liberia-Peters is Den Haag weliswaar de laatste schakel op weg naar de Kroon, maar op basis van de autonomie van de Antillen wordt de voordracht daartoe opgesteld in Willemstad. Zij kenschetst Voges - de huidige secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) - als iemand met managerscapaciteiten die goed is ingewijd in de problematiek van het overheidsapparaat, ook die van Sint-Maarten.

Mede naar aanleiding van kritiek uit Philipsburg op kandidaat Voges gaf mevrouw Liberia toe dat Voges - een neef van de politiek leider C. Wathey - de kandidaat is van haar kabinet; niet die van het zittende bestuurscollege op Sint-Maarten, waar Watheys partij DP deel van uitmaakt. De angst die politiek Den Haag heeft voor iemand met familiebanden met Wathey omschreef ze als “een Wathey-syndroom”. Volgens haar is Wathey een politieke realiteit waar rekening mee gehouden moet worden, of men wil of niet.

In tegenstelling tot zijn vader Ernesto en zijn broer Jacky, die beiden minister zijn geweest, is Russel Voges politiek minder op de voorgrond getreden. Hij kan niet worden gezien als een volgeling van zijn oom Claude Wathey. Hij hield er, in tegenstelling tot de rest van zijn familie, politiek veel progressievere ideeën op na, die tot enkele jaren geleden zeker niet strookten met die van premier Liberia of haar partij PNP.