Voedselstaking

SITTARD, 24 DEC. Ongeveer zeventig gedetineerden in de penitentiaire inrichting De Geerhorst in Sittard hebben gisteren geprotesteerd over de kwaliteit van de warme maaltijden.

Ze hebben collectief hun eten teruggestuurd naar de keuken. De actie heeft ertoe geleid dat de voedselcommissie van De Geerhorst medio januari volgend jaar bij elkaar komt. De uitkomst van dit gesprek is volgens de gedetineerdencommissie bepalend voor eventuele verdere acties.