Verplichte medische keuring zieke ambtenaren

DEN HAAG, 24 DEC. Ambtenaren die langdurig ziek zijn moeten binnen twaalf maanden medisch en arbeidskundig worden gekeurd. Op die manier kan worden vastgesteld of iemand terugkeert naar zijn eigen werk, ander aangepast werk krijgt of een uitkering krijgt. Het desbetreffende besluit van staatssecretaris Ter Veld (Sociale zaken) is gisteren in de staatscourant gepubliceerd.

De Tweede Kamer kan zich nog over dit besluit uitspreken. De verplichte keuring zal, samen met het Wetsvoorstel terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume dat nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, in werking treden. Dat zal volgens een woordvoerder van Sociale Zaken waarschijnlijk op 1 februari gebeuren.

Ter Veld hoopt door deze verplichte keuring de relatief grote arbeidsongeschiktheid onder ambtenaren terug te dringen. In het bedrijfsleven is de verplichte keuring al langer in zwang. De verplichte keuring van ambtenaren wordt een zaak voor het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds, het ambtenarenpensioenfonds dat ook verantwoordelijk is voor de uitbetaling van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AAW) aan ambtenaren.

Naast de verplichte keuring van overheidswerknemers verplicht het besluit van Ter Veld de overheidswerkgevers aan het ABP te rapporteren op welke wijze arbeidsongeschikte werknemers werden begeleid en wat werd ondernomen om hem-haar weer te laten werken.

Als de werkgever in de ogen van het ABP tekort schiet kan de AAW-uitkering aan de werkgever worden geweigerd. De overheidswerkgever krijgt die uitkering normaal gesproken als tegemoetkoming voor het salaris dat aan de arbeidsongeschikte werknemer wordt uitbetaald.