Timman en Ivantsjoek maken spektakel van hun slotpartij

HILVERSUM, 24 DEC. De match was al beslist, het prijzengeld verdeeld (f. 18.000 voor winnaar Ivantsjoek, f. 12.000 voor Timman) en in de laatste partij stonden alleen een paar Elo-punten en de eer op het spel. Het bleek voldoende stimulans voor de spelers om de zesde partij van de KRO-tweekamp tot een schitterend spektakel te maken. Timman won en zo werd de eindstand 3,5-2,5 voor Ivantsjoek.

In het begin leek het alsof Timman in schoonheid wilde sterven. Al op de tiende zet offerde hij met zwart een toren voor een paar pionnen en de hoop op koningsaanval in een verre toekomst. Was het objectief goed? Ik geloof er niets van. Maar een schaakpartij is geen wetenschappelijk onderzoek, maar een spel, dat in een beperkte tijd gespeeld moet worden. Hoe inhoudsrijker de partij is, des te minder doet de objectieve waarheid ertoe. Toen de stelling het moeilijkst was en totaal chaotisch, had Ivantsjoek nog zes minuten bedenktijd voor zestien zetten. Niet genoeg. Zijn stelling stortte in tijdnood ineen. In een toespraakje na afloop had Ivantsjoek het over "Vrouwe Fortuna'die zijn tegenstander had toegelachen. Ten onrechte, lijkt me. Slechte zetten in razende tijdnood, dat is geen domme pech, maar een logisch gevolg van de moeilijkheden in de partij, en die moeilijkheden waren hem niet op zijn pad geworpen door Vrouwe Fortuna, maar door zijn tegenstander. Ivantsjoek gaf overigens Timman alle eer die hem toekwam en maakte het publiek gelukkig door te zeggen dat hij Timman in de kandidatenmatch tegen Joesoepov, die april volgend jaar gespeeld wordt, licht favoriet acht. Hij is zelf door Joesoepov uitgeschakeld en iemand van wie je verloren hebt staat zelden in hoog aanzien.

Het was duidelijk dat Ivantsjoek van de sluitingsplechtigheid en de afscheidsborrel eigenlijk niets wilde weten. Hij wilde alleen maar analyseren met Timman, de laatste partij en de afgebroken stelling van de vierde partij, urenlang, dagenlang, net zo lang totdat de objectieve waarheid gevonden zou zijn. Hij schaakt zoals een ander ademhaalt.

Deze tweekamp was de laatste van de serie van tien die door de KRO in het vooruitzicht was gesteld. Over een eventueel vervolg werd niets meegedeeld, maar er schijnt nog hoop te zijn op een voortzetting in de toekomst.

Wit Ivantsjoek-zwart Timman, zesde partij

1. e2-e4 c7-c5 2. Pg1-f3 d7-d6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4 Pg8-f6 5. Pb1-c3 e7-e6 6. g2-g4 h7-h6 7. h2-h4 Lf8-e7 8. Th1-g1 d6-d5 9. Lc1-f4 Niet gebruikelijk, maar wel eens meer gespeeld. In Ljubojevic-Sax, Niksic 1983, kreeg wit na 9...Pxe4 10. Pxe4 dxe4 11. Pb5 prachtig spel voor de pion. Het hyperscherpe antwoord van Timman is nieuw. 9...Le7-b4 10. Pd4-b5 Pb8-c6 Een torenoffer. Na 10...0-0 zou wit aanval krijgen met 11. g5 11. Pb5-c7+ Ke8-f8 12. Pc7xa8 Pf6xe4 13. a2-a3 Dd8xh4 14. Lf4-g3 Lb4xc3+ 15. b2xc3 Dh4-f6 16. Dd1-d3 Pe4xc3 Drie pionnen voor de toren en aanvalskansen tegen de witte koning in het midden. Is het voldoende? Waarschijnlijk niet, maar de witte stelling is heel moeilijk te spelen. 17. Lf1-g2 Lc8-d7 18. Pa8-c7 Kf8-e7 19. Ke1-d2 d5-d4 20. f2-f4 Th8-c8 21. Pc7-b5 Pc6-a5 22. Pb5xd4 Tc8-c4

Twee pionnen heeft zwart nu nog maar voor de toren, maar zijn dreigingen worden langzamerhand concreet. Ivantsjoek probeerde tijdens de analyse na afloop zijn stelling met 23. Ke3 te verdedigen, maar na 23...Pa4 lukte dat niet goed. 23. Lg3-f2 Zes minuten had Ivantsjoek hier nog maar. 23...Df6xf4+ 24. Lf2-e3 Df4-h2 Handig, hij pent even de loper om straks met het paard naar d5 te kunnen gaan. Wit staat misschien nog steeds goed, maar hij heeft geen tijd meer om na te denken. 25. Ta1-e1 Pc3-d5 26. Kd2-c1 Tc4-c3 27. Dd3-d2 Pa5-c4 28. Lg2xd5 Pc4xd2 29. Le3xd2 Dh2-c7 Wits vlag stond op vallen. Hij heeft heel wat moeten inleveren en materieel is zwart er nu goed aan toe, maar na 30. Kb2 zou de strijd nog geheel open zijn. 30.Ld2xc3 Dc7xc3 31. Pd4-b3 Ld7-a4 Nu is zwart duidelijk in het voordeel. Met 32. Kd1 Kf8 33. Le4 Lxb3 34. cxb3 Dxb3+ 35. Ke2 kon wit nog harde tegenstand bieden. In plaats daarvan begaat hij een blunder, die de partij meteen uitmaakt. 32. Te1-e4 La4xb3 33. Ld5xb3 Dc3-a1+ Wit gaf op. Wit had nog een paar seconden bedenktijd, zwart nog ongeveer een minuut.

    • Hans Ree