Rode Khmer ontkent het aanstichten tot geweld

PHNOM PENH, 24 DEC. De Rode Khmer heeft ontkend de aanstichter te zijn van de recente ongeregeldheden in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.

Volgens de Cambodjaanse minister van buitenlandse zaken Hor Namhong hadden “gewapende elementen” afkomstig uit de gelederen van de Rode Khmer ervoor gezorgd, dat een protestmars door studenten ontaardde in gevechten met veiligheidstroepen. Bij de rellen van het afgelopen weekeinde kwamen ten minste drie mensen om. Sindsdien zijn scholen gesloten en is een avondklok ingesteld.

De Rode Khmer, de maoïstische guerrilla-organisatie die zich thans Democratische Partij van Kampuchea noemt, zou daarmee volgens Hor Namhong de regering in diskrediet willen brengen om zo de uitvoering te bemoeilijken van het in oktober onder auspiciën van de Verenigde Naties gesloten vredesakkoord. Dat akkoord bepaalt de instelling van een nationale raad met vertegenwoordigers van de door Vietnam gesteunde regering en drie guerrillagroeperingen, die de weg moet bereiden voor verkiezingen.

De raad is ten gevolge van de onlusten tot nu toe niet bijeen geweest. Vandaag zouden diplomaten, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en Cambodjaanse politici een spoedbespreking houden om de broze vrede in het land te bewaren.

Vanuit het hele land komen inmiddels berichten over schermutselingen. De Rode Khmer zou heimelijk proberen zijn invloedssfeer uit te breiden door het lokale besturen krachtdadig over te nemen. Veel Cambodjanen vrezen de terugkeer van de Khmers, die in de jaren zeventig een bloedig bewind in Cambodja voerden. De Khmer heeft deze beschuldigingen van de hand gewezen. Zij verwijt de regering op die manier de aandacht te willen afleiden van de corruptie en de geleidelijke omvorming van de Cambodjaanse economie tot een markteconomie.

De Verenigde Staten hebben alle partijen in Cambodje opgeroepen het vredesakkoord na te leven en niet “terug te vallen op het gebruik van geweld”. (AFP, Reuter)