Philips verkoopt op tandartsen gerichte röntgenactiviteit

Philips Medical Systems (PMS), onderdeel van Philips uit Eindhoven, en het Amerikaanse bedrijf Gendex Corporation uit Chicago hebben overeenstemming bereikt over de overname door Gendex Corporation van alle activiteiten van PMS op het gebied van röntgenapparatuur voor de tandheelkunde.

De omzet in die sector bedraagt ongeveer 40 miljoen gulden per jaar, hetgeen neerkomt op ongeveer één procent van de totale jaaromzet van PMS.

Alle vijfenzestig medewerkers van PMS Dental, voor het merendeel werkende en wonende in Duitsland en Italië, zullen mee overgaan naar Gendex, welk laatstgenoemde bedrijf de voortzetting garandeert van service en onderhoud van reeds geïnstalleerde Philips-apparatuur.